Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 216

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 216

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

272

de bepaling tevens onvolledig, omdat daarin wel van voorschriften omtrent het verrichten van den arbeid, maar niet van voorschriften omtrent het verblijf in fabriek of werkplaats wordt

melding gemaakt. Blijft de bepaling behouden, dan zal zij, naar men meende, althans in den aangegeven zin moeten worden aangevuld.

Sommige

leden

verklaarden

zich

teleurgesteld over het niet

overnemen van het slot van art. 39 (eerste lid) van het ontwerpDrucker, dat den arbeider in het bijzonder wilde verplichten zich te houden aan die voorschriften, welke strekken tot bevordering der veiligheid van hem zelf, van zijne medearbeiders of van derden. Art. 1639 c. Enkele leden zouden aan deze bepaling willen hebben toegevoegd: „mits deze orde niet afwijke van de gebruiken der plaats en den arbeider niet dwinge iets te doen of te dulden, in strijd met zijne godsdienstige overtuiging". Andere leden verklaarden, dat zij tegen zoodanige bijvoeging ernstig bezwaar zouden hebben. Ieder heeft het recht de orde van zijn huis naar eigen goedvinden, mits niet in strijd met de goede zeden, in te richten en daarbij zoo verre van de plaatwie selijke gebruiken af te wijken als hem verkieslijk schijnt tegen de wijze, waarop een werkgever de orde des huizes heeft ingericht, ernstige bezwaren heeft van g'odsdienstigen of maatschappelijken aard, moet bij den werkgever niet als arbeider gaan inwonen en wie ergens als inwonend arbeider in dienstbetrekking gaat, moet worden geacht tegen de orde de huizes geene bezwaren te hebben. De vraag werd gesteld, of het artikel ook zal gelden voor arbeiders, die wel bij den werkgever inwonen, maar niet deelnemen aan het huiselijk leven. Men wees bijv. op den chef van eene winkelzaak, die bij den werkgever een eigen kamer heeft. ;

Zesde Afdeeling. Opgemerkt werd,

dat

in

deze afdeeling, handelende over de

waarop de dienstbetrekking, door arbeidsovereenkomst ontstaan, eindigt, geen bijzondere voorzieningen zijn getroffen voor het geval, dat de onderneming des werkgevers in andere handen overgaat, bijv. in eene naamlooze vennootschap wordt omgezet of wordt geliquideerd. Men vroeg, of het ontbreken van bepalingen van dezen aard in de practijk niet tot moeilijkheden aanleiding zal kunnen geven. wijzen

verschillende

Art 1639

Opgemerkt werd, dat de bepaling van het tweede e aan duidelijkheid zal winnen, wanneer de aanhef wordt gelezen „Voorafgaande opzegging is in dat geval alleen noodig".

lid

:

'

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 216

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken