Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 153

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 153

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

141 uit alle streken ernstige klachten vernomen over en treurige voorbeelden aangehaald van misbruik van kinderen. Dat misbruik was vooral aan den dag gekomen bij het kruien van natte turf in het hooge veen. Bij den arbeid in het lage veen was der Commissie vooral gebleken, dat het trappen en het steken van de zoogenaamde klijn te zwaar is voor kinderen. Onder klijn wordt verstaan de op den wal gespreide veenspecie. Ook het baggeren bleek der Commissie zeer zwaar werk. Meende de Enquête-commissie, dat het verbod van arbeid beperkt zoude kunnen worden tot 14 jaren, naar de overtuiging van den ondergeteekende bestaat er aanleiding om verder te gaan. De wet meent bijzondere bescherming te moeten verleenen aan personen die hun zeventiende jaar niet voleind hebben, omdat die personen hun volle ontwikkeling van krachten zeker nog niet hebben

waren

Wanneer dat uitgangspunt juist is, dan moet alvorens uitzondering te maken ten behoeve van de jeugdige veenarbeiders wel worden overwogen of daartoe aanleiding bestaat, omdat in de veenderijen zeer veel van de lichaamskrachten van de arbeiders wordt gevorderd. Op grond hiervan meent de ondergeteekende, dat het verbod van arbeid in de veenderij ten aanzien van meisjes onbeperkt moet zijn in dien zin, dat meisjes geen ander werk mogen verrichten dan den lichten arbeid, die in het artikel wordt genoemd. Ten aanzien van de jongens is het zaak om den arbeid, mits niet te zwaar, toe te staan voordat het zeventiende jaar is voleind. Volgens mededeeling van de Kamer van arbeid voor de veenderij te Hoogeveen is het noodzakelijk, dat jongens en meisjes den veenarbeid op hun veertiende jaar leeren, ten einde dien op lateren leeftijd te kennen. Het komt den ondergeteekende evenwel voor, dat ten deze iets verder kan worden gegaan dan de Enquête-commissie en ook de zooeven genoemde Kamer van arbeid in overweging gaven, omdat ook voor jongens beneden vijftien jaren het kruien te zwaar moet worden geacht. De uitzondering die de Enquête-commissie in overweging gaf,

bereikt.

eene

heeft de ondergeteekende gemeend te moeten overnemen. De arbeid, die ingevolge die uitzondering door jongens en meisjes

mag worden

verricht,

kan

niet

tot

den zwaren arbeid worden

gerekend.

Het

van arbeid

behoeve eener veende eigenlijke veenarbeid maar ook het vervoer van turf naar en het laden van een schip, wanneer dat vervoeren of laden plaats heeft in of ten behoeve van het bedrijf van den vervener.

derij.

artikel spreekt

Daaronder

valt

in of ten

niet alleen

Art. 65. De voorschriften, vervat onder a, b, c en d, zijn ontleend aan art, 14 van het Arbeidsbesluit (Koninklijk besluit van 16 Maart 1903, Staatsblad n". 83): a.

Het

schijnt

niet

wenschelijk

om nog

jeugdige personen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 153

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken