Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 316

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 316

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

304 hierop teruggekomen, dan zou het misschien nog jaren duren voordat eene regeling tot stand komt. Zij meenden daarom, dat alle krachten behooren te worden ingespannen om te komen tot eene oplossing, waarmede men zich over het algemeen zou kunnen vereenigen, en zouden het zeer betreuren, indien vrees voor de moeilijkheid om tot overeenstemming te geraken er toe deed besluiten, thans van eene poging tot regeling geheel af te zien. Een derde groep zou het liefst een middenweg zien ingeslagen. Het hoofdstuk betreffende het leerlingwezen bevat, onder veel wat min of meer ernstige bedenking kan doen rijzen, ook voortreffelijke bepalingen, welke deze leden zeer ongaarne zouden prijsgeven. Zij namen zich voor bij de behandeling van de artikelen hierop terug te komen. § 2. Verscheidene leden hadden bezwaar tegen de gronden, welke op bladz. i der Memorie van Toelichting worden aangevoerd ter verklaring van de noodzakelijkheid van Overheidsbemoeiing in zake den arbeid. Eenigen hunner achtten het onjuist, dat de ontwikkeling der nijverheid oorzaak zoude zijn, dat het arbeidsvermogen van een zeer aanzienlijk deel der werklieden voor goede instandhouding en ontwikkeling geen genoegzamen waarborg meer kan vinden. Integendeel, veeleer scheen te mogen worden aangenomen, dat die ontwikkeling der nijverheid nieuwe banen voor de ontplooiingvan het arbeidsvermogen opent. Overigens behooren, naar het oordeel van deze leden, de bemoeiingen der Overheid met de bevordering van dat vermogen zich te bepalen tot de zorg voor deugdelijk onderwijs en tot het aanmoedigen en steunen van hetgeen in deze richting door bijzondere personen kan worden

g"edaan.

Andere leden kwamen met klem op tegen het door de Regeering, de woorden „dat het arbeidsvermogen in den boezem der natie, zonder bescherming van Overheidswege aan zich zelve overgelaten, schade lijdt," ingenomen standpunt. Dit standpunt, blijkens

volgens hetwelk maatregelen ter bescherming van den arbeid alleen zouden worden vereischt om het arbeidsvermogen der natie te behouden en zoo mogelijk te vermeerderen, behoorde als materialistisch en kapitalistisch te worden gebrandmerkt. In plaats toch van den mensch, die, om gelukkig te zijn, tegen kwade invloeden beschermd moet worden, staat hier de kapitalistische voortbrenging op den voorgrond, welke, om ongestoord te kunnen voortgaan, geen arbeider kan missen en in haar eigen belang de arbeidersklasse moet beschermen tegen de kwade gevolgen van haar eigen stelsel. Althans van dezen Minister, die in vroegere jaren, o. a. op het onder zijne leiding in 1891 te Amsterdam gehouden sociaal congres, had gesproken over den mensch, die, als naar den beelde Gods geschapen, geëerd en beschermd moet worden om zijne hooge roeping te kunnen vervullen, had men

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 316

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken