Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 131

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 131

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

121

onder de wijzen waarop het arbeidscontract eindigt

„la volonté

de 1'une des parties, lorsque Ie contrat a été conclu sans terme", maar op de vraag hoe het te dezen aanzien is gesteld met de dienstbetrekking voor bepaalden tijd aangegaan, geeft zij evenals de Fransche wet eenig antwoord. Tot onzekerheid geven eveneens aanleiding het Algemeene Duitsche Handels wetboek, artt. 62 ook het herziene Wet64, boek, §§ 70 72, doet de onzekerheid niet geheel verdwijnen en het Zwitsersche Verbintenissenrecht, art. 346. Twijfel heerscht daar inzonderheid voor het geval, dat de verbreking niet door dringende redenen is gerechtvaardigd. Ook in het Burg. Wetb. van het Duitsche Rijk wordt geene voldoende zekerheid gegeven

min

(§§

626-628).

Slechts enkele wetgevingen behelzen eene duidelijke uitspraak. Als zoodanig verdient vermelding het Pruisische Landrecht, I 5 §§ 408, 409 1). Ons Wetboek van Koophandel zegt (art. 428) dat de boekhouder den schipper „naar welgevallen ontslaat", behoudens de verplichting tot schadevergoeding, „indien het ontslag zonder wettige redenen heeft plaats gehad". En het ontwerp Burg. Wetb. van 1820 bevat in het art. 2663 deze glasheldere bepaling: de opzegging, buiten wettige redenen gedaan, -doet de huur en de verhuring van diensten wel eindigen, doch verpligt dengene, die de opzegging doet, tot vergoeding van kosten, schade en interessen". Dit laatste voorbeeld is in het ontwerp gevolgd. Vooreerst in

zooverre alle dubbelzinnigheid wordt vermeden. Maar ook hierin, dat het tweede der bovengenoemde stelsels wordt gehuldigd. Meer dan het andere strookt dit met de eigenaardige verhouding tusschen de partijen. Wanneer de wr erkgever den arbeider zijn

vertrouwen ontzegt, het dan nog

hem

„ontslaat",

welk

nut, ja

welken

zin,

de dienstbetrekking rechtens voortduurt? De arbeider zou dan eigenlijk niet eens eene andere betrekking mogen zoeken En hetzelfde geldt, van den anderen kant, indien het de arbeider is, die de dienstbetrekking verbreekt 2). De dienstbetrekking, ten gevolge van arbeidsovereenkomst ontstaan, grijpt meestal zoo diep in het leven zoowel van den arbeider als van den werkgever in, dat het partijen open moet staan ten allen tijde van eenen te zeer knellenden band, zij het ook soms met opoffering van eene schadeloosstelling aan de wederpartij bevrijd te geraken. In beginsel sluiten de artt. 1639^ 1639a zich nauwer aan bij heeft

te zeggen, dat

!

1)

Eene toepassing van deze

belangrijk

arrest

van

artikelen op een beambte in de nijverheid geeft een het Duitsche Reichtsgericht van 14 Januari 189" {Entsch. in

Civilsachen, Dl. 38, n. 32). Tot de weinigen, die deze vraag flink onder de oogen hebben gezien, behooren 2) Tartufari, t. a. p., bladz. 28 en vlg., en REINHARD, der einseitigc Rücktritt vom Dienstvertrag, in Sachs, Archiv f. bürgerl. Recht u. Prozess, Dl. 7 (1897,) bladz. 33 en vlg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 131

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken