Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 227

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 227

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

3 minuten leestijd

;

21

meening van ondergeteekenden de voorkeur. Het executoriaal beslag staat ieder schuldeischer vrij, maar de Bank gaat voort met de uitkeering der rente, indien deze niet meer dan 260 gulden 's jaars bedraagt overschrijdt de rente dat bedrag, dan wordt met de uitkeering tot een bedrag van 260 gulden 's jaars ;

voortgegaan. De rentetrekker ontvangt de rente tot een beloop van 260 gulden 's jaars, totdat aan het bestuur der Bank blijkt, dat hij geen gebruik heeft gemaakt van het recht om in verzet te komen tegen het beslag of dat het verzet is afgewezen (art. 479 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Het tweede lid verlengt, in het daarbedoelde geval, den termijn binnen welken de verzekerde in verzet kan komen tegen het beslag; de termijn van acht dagen kan in dit geval te kort zijn. De bepaling is niet van toepassing, indien de rente tot een beloop van tweehonderd en zestig gulden 's jaars niet door het beslag getroffen wordt. te weten tot welk bedrag op de invaliditeits- of ouderdomsrente geen beslag mag worden gelegd, behoort de schuldeischer te weten hoeveel de ongevallenrente bedraagt hij behoort ook het bedrag te kennen, dat wegens invaliditeits- of ouderdomsrente aan den rentetrekker liitgekeerd wordt, ten einde te kunnen beoordeelen of het beslag effect zal hebben. Het bevel aan het welbestuur der Rijksverzekeringsbank en aan dat der bank licht één bank tot uitreiking van de in het vierde lid bedoelde stukken wordt gegeven door den kantonrechter van de woonplaats van den schuldeischer. De rentetrekker wordt evenmin als het bankbestuur door den rechter gehoord; deze heeft alleen te onderzoeken of de schuldeischer een executorialen titel heeft. Is de verzekerde in het genot van pensioen ten laste van het Rijk, dan kan de schuldeischer het bedrag te weten komen zie art. 19 der wet van 9 Mei i8go [Staatsblad n*^. 78) en art. 20 der wet van denzelfden datum {Staatsblad n". 79). Is de verzekerde, die 100 gulden ouderdomsrente heeft, in het genot eener ongevallenrente van 240 gulden, dan wordt het bedrag van 260 gulden, tot hetwelk de ouderdomsrente niet voor beslag vatbaar is, verminderd met 240 gulden, zoodat op de ouderdomsrente tot een bedrag van 20 gulden 's jaars geen beslag kan worden gelegd. Het laatste lid is dan van toepassing en de uitkeering bedraagt minder dan 50 cent per week; referte daaromtrent aan de toelichting van art. 43. De vaste uitkeering ongevallenrente, tijdelijk pensioen of

Om

;

— —

pensioen, wachtgeld enz. kan ophouden of lager worden het zesde lid voorziet daarin. Een rechtsgeding is in dat geval niet noodig, indien de betrokken schuldeischers (art. 754 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) de zaak in der minne wiUen afdoen; zij kunnen aan het bestuur der Bank beteekenen, dat het beslag op de rente of op een deel van de rente opgeheven wordt. ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 227

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken