Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 355

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 355

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

343 zelve waren van zeer verschillenden aard; slechts weinige leden konden zich daarmede ten volle vereenigen. Dat ten behoeve van de opleiding van arbeiders, zoowel in hun eigen als in het algemeen belang, van Overheidswege meer behoort te geschieden dan tot dusver het geval is, werd vrij algemeen toegegeven, al liepen ook de meeningen uiteen met betrekking tot de vraag, in welke mate en op welke wijze de Overheid hier zal hebben in te grijpen. Sommige leden waren van oordeel, dat, waar in de laatste jaren door ambachtsscholen en vakscholen reeds eene belangrijke verbetering is ingetreden, de zaak thans niet van sterk dringenden aard is, terwijl zij bovendien in haar geheel nog niet voor wettelijke regeling rijp is. Het was huns inziens duidelijk, dat ook de Regeering zich van dit laatste wel bewust is. Wat thans wordt aangeboden toch is niet dan eene zeer partieele regeling. Het ontwerp laat zich slechts in met de opleiding in fabrieken, werkplaatsen en winkels. De bedrijven, waarop binnen dien kring de regeling van toepassing zal zijn, worden in het geheel niet genoemd; zij zullen bij algemeenen maatregel van bestuur worden aangewezen en, volgens de Memorie van Toelichting, althans voorloopig, slechts tot een zeer gering aantal beperkt zijn. De voorgestelde partieele regeling gaat ten deele te ver, ten deele binnen te enge grenzen besloten. Voor vele fabrieken en is zij winkels zal het leerlingwezen uit den aard der zaak wel nimmer toepassing vinden en zal dus de practijk bij de wettelijke bepaling ten achter blijven. En aan den anderen kant zal die wettelijke bepaling steeds een hinderpaal vormen tegen het opnemen in de regeling van de opleiding der kantoor- en handelsbedienden, welke toch zeker niet in de laatste plaats aan regeling behoefte heeft. Andere leden meenden, dat uitbreiding der Ov^erheidsbemoeiing met betrekking tot de opleiding van den toekomstig'en arbeider zich in hoofdzaak behoort te bepalen tot het bevorderen van eene degelijke opleiding, tot het verstrekken van theoretisch vakonderwijs en tot het tegengaan van de uitbuiting van jeugdige arbeidskrachten. Noch het een noch het ander wordt, meenden deze leden door de kunstig samengestelde regeling der Regeering bereikt. Die regeling zou wellicht in eene vroegere phase der samenleving en bij vroegere nij verheidstoestanden niet onpassende zijn geweest; de tegenwoordige verhoudingen op het gebied der nijverheid brengen geheel andere eischen mede. De leden hier aan het woord wenschten thans niet terug te treden in eene beoordeeling van 's Ministers denkbeelden omtrent de toekomst, op den u^eg naar welker vervulling de voorgedragen regeling van het leerlingwezen eene eerste schrede zou zijn; reeds bij de algemeene beschouwingen was genoegzaam gewezen zoowel op de onmogelijkheid om het gildewezen te doen herleA'en als op de gevaren welke voor de vrije ontwikkeling- op

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 355

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken