Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 492

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 492

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

548

Van het

toezicht.

Voor het toezicht op de naleving der wet wordt het Rijk bij algemeenen maatregel van bestuur verdeeld in verzekeringsinspecties. In elke inspectie wordt het toezicht, voor zooveel het bij de wet niet aan anderen is opgedragen, uitgeoefend door een verzekeringscontroleur. Reeds boven is er op gewezen, dat het beheer der districtsziekenkas in het algemeen toezicht op het wordt uitgeoefend door den raad van toezicht, en dat het bestuur der Rijksverzekeringsbank

is

belast

met de

financieele controle

op de districtsziekenkassen. De verzekeringscontroleurs worden door de Kroon benoemd zij zijn verantwoordelijk aan den Minister met de uitvoering der wet belast. Het toezicht op hen wordt ;

uitgeoefend door het bestuur der Rijksverzekeringsbank. Dit bestuur kan hun evenwel geen voorschriften geven meent het, dat een controleur zijn ambt niet naar behooren uitoefent, dan brengt het zijne bevindingen daaromtrent ter kennis van den Minister. De betrekking van den verzekeringscontroleur is betrekkelijk zelfstandig; hij heeft toch ten aanzien van verschillende quaesties, bijv. betreffend verzekeringsplichtigheid, loonklasse en gevarenklasse zelfstandig te beslissen. ;

Van de

vrtfwillige verzekering bij de districtsziekenkassen.

Al zijn in het ontwerp enkele categorieën van werklieden en ook de kleine ondernemers niet onder de verplichte verzekering gebracht, deze personen zullen toch, als zij zulks wenschen, van de districtsziekenkassen kunnen gebruik maken om zich of tot hun gezin behoorende personen te verzekeren. Volgens het ontwerp toch zullen de districtsziekenkassen tevens instellingen zijn, waar in het algemeen degenen, die niet verzekeringsplichtig zijn en met de verzekeringsplichtigen wat hun inkomsten betreft gelijk staan, zich en tot hun gezin behoorende personen vrijwillig kunnen verzekeren. Die vrijwillige verzekering zal behoudens enkele desbetreffende in het ontwerp voorkomende bepalingen bij algemeenen maatregel van bestuur worden geregeld. Ten laste der vrijwillig verzekerden kunnen in geen geval meer administratiekosten worden gebracht, dan door de verzekeringsplichtige personen, die bij de ziekenkas zijn verzekerd, worden gedragen. Ten aanzien van de bedoelde vrijwillige verzekeringen is de Staat zonder eenig voorbehoud aansprakelijk voor de voldoening der verschuldigde schadeloosstellingen.

Degenen, die niet onder de verplichte verzekering vallen, zijn bevoegd zich bij eene erkende ziekenkas of eene andere

natuurlijk

ziekenkas, die daartoe bereid

is,

te verzekeren.

Met zulke

verze-

keringen bemoeit het ontwerp zich intusschen niet. Voor zooveel noodig wenscht de ondergeteekende op te merken, dat de door den vrijwillig verzekerde te betalen premie natuurlijk verband zal moeten houden met diens leeftijd en dat voor de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 492

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken