Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 34

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 34

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

22

met metselwerk of eenig ander brandvrij en slecht warmtegeleidend materiaal die vloerbekleeding moet aan de zijde, waar open vuur brandt of waar gestookt wordt, tot ten minste i M. uitsteken met dien verstande, dat voor kachels en kleine fornuizen als vloerbekleeding ijzer of ander brandvrij materiaal mag worden gebruikt, mits dit 0.3 M. aan de vuur- of stookzijde vooruitspringt en tusschen de onderzijde van den kachel of het fornuis en de bekleeding eene luchtlaag is, waarvan de hoogte ten minste 0.02 M. bedraagt. zijn

;

Artikel 97. In een werklokaal moeten de met olie of vet gedrenkte poetslappen of andere, in hooge mate aan zelfontbranding onderhevige, voorwerpen of stoffen brandvrij worden geborgen.

Artikel 98.

In een werklokaal, waar aether, naphta, benzine of andere vluchtige vloeistoffen worden gebezigd, welker dampen met lucht ontplofbare mengsels kunnen vormen, mogen deze vloeistoffen niet anders aanwezig zijn dan in metalen vaten en tot geene grootere hoeveelheid dan voor gebruik per dag noodig is. De niet voor een zelfden dag noodige hoeveelheid vloeistoffen, bedoeld in het eerste lid, moet bewaard worden buiten de werklokalen op eene wijze, aan te duiden door den bevoegden ambtenaar. In eene bewaarplaats der in het eerste lid bedoelde vloeistoffen mag nimmer vuur of kunstlicht aanwezig zijn. Artikel 99.

In een werklokaal, waar door de wijze van uitoefening van het bedrijf gevaar voor ontploffing kan ontstaan, en in de daarmede in directe verbinding staande ruimten mag nimmer vuur of ander

dan voldoend geïsoleerd kunstlicht aanwezig zijn. Buiten de werklokalen mag zich geen vuur of niet voldoend geïsoleerd kunstlicht bevinden dan op voldoenden afstand. In de bewaarplaatsen der stoffen, welke bij de in het eerste lid bedoelde bedrijven worden gebruikt of ontstaan, mag nimmer vuur of kunstlicht aanwezig zijn. Artikel 100.

Eene

op een afstand van 0.75 M. of minder van brandbare zolderingen is geplaatst, moet van een warmte-keerend scherm zijn voorzien de brandbare voorwerpen, die op zoodanigen afstand van lichtvlammen zijn geplaatst, dat gevaar voor ontbranding bestaat, moeten doelmatig zijn beschut. lichtvlam, die

;

Artikel 101.

De weg, waarlangs een werklokaal bij brand moet worden mag niet versperd zijn, zoolang in dat lokaal iemand

ontruimd,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 34

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken