Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 427

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 427

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

415

Eene groote moeilijkvreesde men, in dit verband de uitdrukking „of de gevolgen van dat ongeval zich hebben geopenbaard" opleveren. Sommige leden zouden de verplichting niet willen beperken tot fabrieken, werkplaatsen en winkels, maar, de terminologie van art. 2 der Veiligheidswet volgende, willen spreken van alle „inrichtingen waarin eenige tak van fabrieks- of handwerksnij verheid wordt uitgeoefend". Anderen meenden, dat met het oog op de uitgebreide beteekenis, welke in het ontwerp aan het woord „werkplaats" wordt toegekend, en op de toevoeging van de winkels, hier veeleer van eene uitbreiding dan van eene beperking sprake is. niet intijds te zijner kennis brengt.

ongeval heid

zal,

1

HOOFDSTUK

VI.

Van bescherming van den arbeid door

beper^cing

VAN arbeidsduur. Ari. 266,

a.

Bij zeer vele leden

bestond tegen deze bepaling,

welke zoowel met het oog op de Zondagsrust als ook vooral in verband met de bepalingen omtrent den nachtarbeid van het hoogste gewicht is, ernstig bezwaar. Over het vraagstuk, of nachtarbeid in bakkerijen al dan niet behoort te worden verboden, kan verschillend worden gedacht. Maar meent men met de Regeering, dat tot zoodanig verbod moet worden overgegaan, dan gaat het niet aan daarvan vrijstelling te verleenen ten behoeve van het hoofd of den bestuurder van het bedrijf en diens echtgenoot. Waar het publiek er prijs op zal blijven stellen des morgens versch brood te ontvangen, zal het natuurlijk gevolg van deze vrijstelling zijn, dat de kleine bakkerijen, waarvan het hoofd des nachts alleen werkende het noodige versche brood kan leveren, de voorkeur zullen genieten boven de grootere bakkerijen en de broodfabrieken, waarin met knechts gewerkt wordt en welke derhalve des nachts moeten stilstaan. Zoo zullen dus door de bepalingen der wet de alleen werkende patroons en daaronder vooral de jongere, want zij die op leeftijd zijn zullen moeilijker den nachtarbeid kunnen volhouden in hooge mate bevoorrecht worden. Maar dit zal weder tengevolge hebben, dat andere bakkers door fictieve ondernemingsvormen zullen trachten met eerstbedoelde blijvend te kunnen mededingen. Dit zal op zeer verschillende wijzen kunnen geschieden.

Sommige

patroons zullen gezellen in naam tot compagnons verheffen anderen, in groote steden, zullen in verschillende wijken kleine bakkerijtjes oprichten en in elk daarvan een gezel als zetbaas plaatsen, die alsdan in naam als hoofd of bestuurder eener zelfstandige bakkerij zal optreden; bakkerijen zullen gevestigd worden op coöperatieven grondslag met het gevolg, dat een groot aantal personen als bestuurders zullen kunnen worden aangemerkt ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 427

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken