Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 41

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 41

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

303 formulier ten kantore der posterijen binnen welks kring- de aangever zijne woonplaats heeft of krachtens artikel 89, tweede lid, geacht wordt te hebben, of binnen welks kring het ongeval heeft plaats gehad of binnen welks kring de haven of reede, bedoeld in het vorige lid, is gelegen. Het kantoor van ontvangst der aangifte zendt deze ten spoedigste aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank. In het buitenland geschiedt de aangifte door toezending bij aangeteekenden brief van een ingevuld formulier aan het bestuur

der Rijksverzekeringsbank. Artikel 107.

Indien het ongeval tijdens eene zeereis plaats vindt en de aangever van het ongeval, hetzij langs telegraphischen weg, hetzij per eerste scheepsgelegenheid in de gelegenheid is aangifte van het gebeurde te doen, is hij, onverminderd zijne verplichting tot aangifte, bedoeld in het voorgaande artikel, verplicht langs dezen weg bericht van het gebeurde aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank te doen toekomen. Geschiedt de kennisgeving per eerste scheepsgelegenheid, dan is de aangever van het ongeval verplicht een ingevuld formulier van aangifte mede te geven. De gezagvoerder van een Nederlandsch vaartuig, die met de bezorging der aangifte wordt belast, is verplicht het ingevulde formulier van aangifte ten spoedigste aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank te doen toekomen. Artikel 108.

Indien de verzekerde door een bedrijfsongeval wordt getroffen in den tijd, dat hij ten gevolge van overmacht tijdens eene zeereis gedwongen is, zich ergens anders op te houden dan op het zeevisschersvaartuig van zijn werkgever of op zijn eigen zeevisschersvaartuig en hij op het tijdstip van het ongeval behoort

de opvarenden van een voerder van dat vaartuig het ongeval geneeskundige der Rijksverzekeringsbank tot

Nederlandsch vaartuig, is de gezagzoo spoedig mogelijk na hulp in te roepen en aan het bestuur van het gebeurde kennis te geven. verplicht

Artikel 109.

Het formulier van 107,

aangifte, bedoeld in de artikelen 106 en wordt vastgesteld door Onzen Minister en kosteloos ver-

krijgbaar gesteld.

De aangifte, bedoeld in de artikelen 106 en 107, vermeldt den naam en de woonplaats van den geneeskundige, zoo deze geneeskundige hulp verleende, diens oordeel over den tijd gedurende welken de getroffene vermoedelijk gedeeltelijk of geheel ongeschikt tot werken zal zijn en draagt de onderteekening van. dien geneeskundige alsmede die van den aangever.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 41

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken