Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 211

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 211

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

3 minuten leestijd

;

20I

en mogen hun crediteuren niet benadeelen door te doen afhouden, dan noodig is voor de verzekering in de klasse, waartoe zij behooren. Het artikel laat uit den aard der zaak in het midden, in hoever beslag op het loon, enz. is toegelaten de beslissing daaromtrent wordt niet in deze wet gegeven. Het behoeft verder geen betoog, dat de werkman alleen dan ^orderen kan dat een hoogere premie betaald wordt, indien de werkgever verplicht is een premie te betalen is de werkgever ingevolge art. 79 niet verplicht een premie te betalen, dan kan er van betaling van een premie in een hoogere loonklasse geen sprake wezen. Het staat werkgever en werkman vrij de zaak af te doen zonder de voorschriften in acht te nemen, gegeven bij het besluit bedoeld in het slot van art. 78. Ontstaat er echter in dat geval verschil, dan kan werkgever noch werkman zich beroepen op hetgeen overeengekomen is de bepaling is noodig om moeilijk te beslissen verschillen te voorkomen. over hun

loon

van hun loon meer

;

;

:

Art. 79. De dienstbetrekking kan voortduren, hoewel er niet gewerkt wordt is er over een kalenderweek, waarin niet gewerkt is, geen loon verschuldigd, dan betaalt de werkgever geen premie. De werkgever betaalt ingevolge de artt. 25, 74 en 78 over de kalenderweek of het gedeelte eener kalenderweek, door den, •werkman in zijn dienst doorgebracht, een premie in de loonklasse, waartoe de werkman behoort. Is echter over een kalenderweek reeds een premie betaald in een loonklasse, niet lager dan die waarin de werkgever de premie zou moeten betalen, dan wordt over die week geen premie door den werkgever betaald door wien de premie betaald werd door een anderen werkgever of door den werkman zelf is onverschillig, (i) Zou de werkgever dus een premie in de 2de klasse moeten betalen, dan betaalt hij geen premie, indien er reeds een premie in de 2de klasse betaald is door een anderen werkgever. Of deze volstaan kon met een premie in de 2de klasse te betalen, heeft hij niet te onderzoeken genoeg, dat er een premie is betaald, niet lager dan de premie die hij verschuldigd was. Is echter een premie in de 2de klasse betaald, terwijl de werkgever een premie in de 3de klasse betalen moet, dan wordt de werkgever niet ontheven van de verplichting om een premie te betalen. Er worden dan over die week 2 premiën betaald, Den werkgever ook in dat geval te ontheffen van het betalen cener premie, is niet raadzaam, omdat daardoor de deur voor ontduiking zou worden opengezet; werkgever en werkman ;

:

indien zij het eens waren, altijd kunnen volstaan met premiebetaling' in de laagste loonklasse. Het bezwaar zou onder-

zouden,

(i)

Zie § 140, tweede

lid

der wet van

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 211

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken