Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 81

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 81

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

343

mede

laat het

ontwerp de premie

niet

berekenen door de werk-

zooals de Ongevallenwet 1901 doet, maar zijn de werkgevers verplicht aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank de noodige gegevens te verschaffen, waaruit dan door het bestuur

gevers

zelf,

de premie wordt berekend. Evenals in de Ongevallenwet 1901 is in dit ontwerp aan de werkgevers toegestaan zelf het risico der verzekering te dragen of dit aan eene naamlooze vennootschap of rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging over te dragen. Ook op dit punt is zooveel mogelijk aansluiting gezocht bij het stelsel van risico-overdracht der Ongevallenwet 1901. Over de geschillen voortvloeiende uit beslissingen, genomen door het bestuur der bank ingevolge de bepalingen van dit ontwerp, staat beroep open bij de raden van beroep, bedoeld in de Beroepswet. Wordt echter door een raad van beroep geoordeeld over bedoelde geschillen, dan is deze uitsluitend samengesteld uit den voorzitter en uit werkgevers en werklieden in den zin van dit ontwerp. Wordt dit ontwerp wet, dan zal de Beroepswet hiermede in overeenstemming dienen te worden gebracht.

Ten aanzien van de kosten, welke uit deze verzekering zullen voortvloeien, kan, aangezien de na te noemen cijfers nog slechts een voorloopig karakter dragen, onder voorbehoud worden medegedeeld, dat de gemiddelde premie, waaronder de administratiekosten zijn begrepen, voor de groot visscherij zal bedragen 3 a 4 pet. van het loon voor de kleinvisscherij i a iV.j pet. van het loon, In verband met de regeling der wettelijke ziekteverzekering moet de Ongevallenwet 90 daarmede in overeenstemming worden gebracht en verband gelegd worden tusschen de ziekte- en ongevallenverzekering. Het wetsontwerp, dat deze wijzigingen aanbrengt, bevat tevens wijzigingen der Ongevallenwet 1901 op enkele andere punten, welke wijzigingen voor zooveel zij mede van belang waren voor de regeling neergelegd in het onderhavige ontwerp, hier zijn overgenomen. Alvorens over te gaan tot de toelichting der artikelen wenscht de Regeering zich te dezer plaatse te kwijten van de aangename taak om het College voor de Zee visscherij en en meer in het bijzonder de heeren H. Kikkert, J. J. Slis, A. Hoogenraad, H. J. Calkoen en R. van Veen Valk, de vier eersten, leden, de laatstgenoemde, oud-lid van genoemd College, die door het vorige Kabinet waren uitgenoodigd om de Regeering voor te 1

lichten

omtrent

de

1

technische

grondslagen der verzekering en

met groote toewijding Haar hebben voorgelicht zoowel ten aanzien van de in die reeks van jaren voorgevallen zeerampen als ten aanzien van de in die jaren gemaakte besommingen, een woord van dank te brengen voor de groote hulp ondervonden die

bij

de voorbereiding van

dit

wetsontwerp.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 81

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken