Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 515

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 515

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

57i opleveren, geschat is op 1J3 van de brutokosten van de verzekevoor zooveel deze den verzekeringsplichtige zelven betreft. Het overige gedeelte dier bruto-kosten, zoomede de kosten van de verzekering der gezinsleden, behooren door den verzekeringsplichtige te worden gedragen. Ter aangehaalde plaatse dezer Memorie is er verder op gewezen, dat het meerdere ziektegevaar, dat de beroepen in de hoogere gevarenklassen opleveren, geheel voor rekening van den werkgever behoort te komen. Deze regels betreffende de verdeeling der verzekeringskosten over werkman en werkgever zijn in art. 190 neergelegd. ring,

In het bedoelde geval zal de verzekering 30, 21 (art. 38, sub c, d en e). Volgens dit artikel zal dus voor de verzekering over ten hoogste 30, 21 of 14 dagen geen premie verschuldigd zijn.

Artikel 191.

kunnen voortduren

of 14 dagen

Artikel 192. Wanneer in een geval als bedoeld in dit artikel de verzekerde ophoudt vast werkzaam te zijn, blijft zijne verzekering ook na den 30sten, 21 sten of i4den dag voortduren (art. 39). Het zou niet gaan te bepalen, dat hij nu bij gebreke van een werkgever zelf de premie zou moeten betalen. Immers het ziekengeld, dat hij ontvangt, bedraagt toch al minder dan het loon, dat hij

verdiende.

Wanneer

in

een geval

niet ophoudt vast

als

werkman

bedoeld

de verzekerde de som van het loon, dat

in dit artikel

te zijn, zal

gedurende zijne ziekte ontvangt, en het ziekengeld, dat hem wordt uitgekeerd, waarschijnlijk wel niet meer bedragen dan het loon, dat hij vóór zijne ziekte verdiende. Het zou voor den werkman bezwarend kunnen zijn een deel van zijne inkomsten aan de ziekenkas te moeten afstaan, terwijl daarmede allicht bijzondere onkosten voor versterkende middelen moeten bestreden worden. Mocht in geval van ziekte van den verzekerde aan dezen ingevolge art. 142 geen ziekengeld worden uitgekeerd, dan is art. 192 natuurlijk niet van toepassing. hij

§

2.

Van de middelen der erkende

ziekenkassen.

Artikel 193. In verband met dit artikel staat het bepaalde in de artikelen 53, sub b, en 62, sub 4 en 6.

Artikel 194. Na verloop van den gestelden termijn van 30 dagen zal de wijziging van het tarief wel voldoende bekend zijn geworden. Artikel 42 is alsdan van toepassing. § 3.

Van de middelen der

Artikel 195. tarief

behoeven

Geene te

districtsziekenkas zal met meer dan één alle verzekeringsdistricten betrek-

werken, omdat

kelijk klein zullen zijn.

districtsziekenkassen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 515

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken