Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 166

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 166

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

222 te rangschikken, regeling zullen blijven ontberen. Zij hadden hier het oog op de uitdrukkingen in dienst van de andere partij en gedurende zekeren tijd', naar zij beweerden, komen er arbeidsovereenkomsten voor, waarbij noch van eene persoonlijke dienstverhouding, noch van eene tijdsbepaling sprake kan zijn. Daarom scheen hun de volgende omschrijving meer aanbevelens:

waardig: „De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst, waarbij de eene partij, de arbeider, zich zelf ter beschikking stelt van de andere partij, den werkgever, om tegen loon arbeid te verrichten." Andere leden betoogden, dat deze definitie veel te ruim zoude zijn en noch de overeenkomst van aanneming van werk noch die, waarbij iemand op zich neemt voor de wederpartij ééne handeling' of enkele bepaalde handelingen te verrichten, zou uitsluiten.

Ook werd nog de volgende definitie in overweging gegeven „De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst, waarbij de eene de arbeider, zich in dienst begeeft van de andere partij, den werkgever." Bezwaar werd gemaakt tegen de zinsnede in § 6 op bladz. 10 van de Memorie van Toelichting, waar met betrekking tot de arbeidsovereenkomst wordt gezegd, dat de arbeider niet meer kan dan zich verbinden, waar hij het hem geschonken vermogen tot arbeiden in actie brengt, het resultaat van die in werking gestelde arbeidskracht aan een ander af te staan. Om het resultaat van de in werking gestelde arbeidskracht is het bij de aanneming van werk, niet bij de arbeidsovereenkomst te doen. partij,

Verschillende voorbeelden werden aangehaald van moeilijkheden en onzekerheden, waartoe de toepassing van het ontwerp aanleiding zal kunnen geven. Zoo werd allereerst gewezen op de veenarbeiders, die wel tegen stukloon arbeid verrichten en wier overeenkomst met hunnen werkgever dus kenmerken van eene arbeidsovereenkomst vertoont, maar die tevens een bepaald werk tot stand hebben te brengen, zoodat die overeenkomst met de aanneming van werk

eveneens trekken gemeen heeft. Zoo werd de aandacht gevestigd op de overeenkomst, die in sommige streken des lands door de maaiers wordt aangegaan, waarbij naar het gevoelen van sommige leden, van loonsbepaling geen sprake kan zijn, omdat het na afloop van het werk te bepalen loon zich richt naar den zoogenaamden marktprijs telken jare, terwijl bovendien nog de arbeid slechts ten deele door de maaiers zelf wordt verricht, omdat zij personen aannemen, die hen in het verrichten daarvan bijstaan. Zoo werd ook vermeld het geval van kellners en portiers, die dikwijls op de te ontvangen fooien zijn aangewezen en geen loon genieten of zelfs den werkgever hebben te betalen om bij hem

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 166

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken