Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 143

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 143

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

131

eene bijzondere voorziening in dit artikel noodig. Aan vele winis een werklokaal verbonden, waarin kleine herstellingen en zelfs ook herstellingen van meerderen omvang worden verricht. Dat werklokaal zal aangemerkt moeten worden als eene fabriek of eene werkplaats, maar volgens de eerste zinsnede van art. 1 zoude de winkel in den zin der wet geen winkel zijn maar aangemerkt moeten worden als een deel der fabriek of werkplaats, wanneer tusschen werklokaal en winkel gemeenschap bestaat. Ten einde dat te voorkomen is in de tweede zinsnede van art. 1 bepaald, dat verkoopplaatsen niet worden aangemerkt als deel van eene fabriek of werkplaats ook al staan zij met eene van laatstgenoemde inrichtingen in gemeenschap, mits in de verkoopplaatsen maar geen goederen in of ten behoeve van eenig bedrijf plegen te worden bewerkt. kels

12 en 13. De omschrijving van het woord krachtwerkontleend aan art. 4 der Ongevallenwet 1901 die van oven is ontleend aan eene beschikking van den toenmaligen Minister van Waterstaat, Handelen Nijverheid van 19 Februari 1897.

Arit.

tiiig is

:

Arf. 14, a en ó. De onder a en è genoemde inrichtingen zijn onttrokken aan de werking der bestaande Arbeidswet ingevolge het tweede lid van art. 2 van die wet. In de Veiligheidswet zijn de onder a bedoelde inrichtingen niet met even zoovele woorden onttrokken aan de definitie van de uitdrukking fabrieken en werkplaatsen en toch vallen zij slechts bij hooge uitzondering onder die wet, omdat zooals werd opgemerkt in de Memorie van Antwoord naar aanleiding van het afdeelingsonderzoek in de Tweede Kamer van het ontwerp- Veiligheidswet (Handeliiigen, Bijlagen 1894 de hier besproken 1895, 15, 2, ad art. i) inrichtingen niet dan bij uitzondering zouden zijn te begrijpen onder de omschrijving van art. 1 der Veiligheidswet. Hieruit volgt, dat op dit oogenblik feitelijk de onder a bedoelde inrichtingen noch aan de werking der Arbeidswet noch aan die der Veiligheidswet zijn onderworpen. Aanleiding om daarin wijziging te brengen bestaat naar de meening van den ondergeteekende niet. Zoolang men toch niet den arbeidsduur wenscht te beperken van het personeel, dat in hotels en restauratiën werkzaam is, zal uit den aard der zaak ook zoodanige beperking uiterst bezwaarlijk zijn voor het keukenpersoneel, omdat dit de spijzen en dranken moet bereiden, die in de inrichting worden gebruikt. Zal eene inrichting op grond van het bepaalde onder a niet als fabriek of werkplaats worden aangemerkt dan moet vaststaan, dat daar spijzen of dranken uitsluitend voor onmiddellijk gebruik worden bereidt. Heeft het verbruik plaats buiten de inrichting of buiten het gebouw, waartoe de inrichting behoort, dan moet zij als fabriek of werkplaats worden beschouwd. Een keuken, waarin wordt gekookt uitsluitend ten behoeve van hen, die zich

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 143

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken