Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 217

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 217

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

».

en

Gevraagd werd, of het in sommige volgende

273

niet de

voorkeur zou verdienen,

in dit

artikelen naast het plaatselijk gebruik te vermelden het voor dergelijke dienstbetrekkingen bestaande gebruik het vakgebruik. Voor sommige, niet zoo heel dik-

wijls

voorkomende dienstbetrekkingen

men denke

bijv.

aan

candidaat-notarissen, gouverneurs, tooneelspelers bestaan misschien wel algemeene vakgebruiken, doch geene plaatselijke

gebruiken.

Enkele leden waren van oordeel, dat de bepain de practijk tot moeilijkheden aanleiding zal geven, omdat het vaak zal voorkomen, dat een werkgever, die iemand bijv. voor den tijd van ééne week in dienst heeft genomen, den arbeider, wanneer de arbeid niet geheel voltooid blijkt, zonder nadere afspraak nog voor een paar dagen in het werk houdt; tegen des werkgevers bedoeling zal de dienstbetrekking dan worden geacht wederom voor een week te zijn Art.

ling

1639 f.

van

dit

artikel

verlengd.

Andere leden betoogden, dat eene bepaling, als hier wordt voorgesteld, in het belang van de rechtszekerheid noodig is; de arbeider mag bij het stilzwijgen van den werkgever aannemen, dat zijn dienstbetrekking voor denzelfden tijd en op de vroegere voorwaarden wordt verlengd en dat hij dus naar anderen arbeid niet behoeft om te zien. Een werkgever, die wel eene nieuwe arbeidsovereenkomst wenscht aan te gaan, maar niet meer voor denzelfden tijd of op dezelfde voorwaarden als voor de bestaande dienstbetrekking gelden, behoort dit den arbeider uitdrukkelijk te zeggen en mag hem daaromtrent niet in onzekerheid laten.

Art. 1639 h. Men wees er op, dat de thans voorgestelde bepaling niet volledig is, omdat zij niet aangeeft, in tegenstelling met art. 45 van het ontwerp-DRUCKER, wat moet geschieden, wanneer bij overeenkomst of reglement geen dag voor de opzegging is bepaald en ook het plaatselijk gebruik geen dag of geene dagen daarvoor aanwijst. Terwijl sommige leden wenschten, dat dan, als in het ontwerp-DRUCKER, de opzegging alleen tegen het einde van elk kalenderkwartaal zou mogen geschieden, verklaarden verscheidene anderen de voorkeur te geven aan eene aanvulling der bepaling in dezen zin, dat in zoodanig geval de opzegging tegen eiken dag zou kunnen plaats vinden. Betwijfeld werd, of de aanhef van art. 45 van het ontwerpDRUCKER: „De opzegging mag alleen geschieden" enz., niet duidelijker den zin en de bedoeling van de bepaling aangeeft dan de aanhef, zooals hij thans luidt. Artt. 1639 i en 1639/. De voorgestelde regeling omtrent de termijnen van opzegging ontmoette bij zeer vele leden bedenking. Velen verklaarden de goede bedoeling, die de Regeering met II.

18

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 217

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken