Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 123

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 123

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

III

te

brengen

óf hun

huiselijk

leven verstoort óf wel hen uitput

waarop andere werklieden in den regel nog geheel valide zijn. In welke bedrijven mannen aan deze schadelijke invloeden bloot staan kan althans voorloopig bezwaarlijk bij wijze van opsomming in de wet zelve worden aangegeven. Wel kan in de wet worden vastgelegd het beginsel, dat voor mannen, die des nachts in eene fabriek of werkplaats werkzaam zijn, de arbeidsduur beperkt behoort te zijn. Voor die mannen toch is het zeker niet van belang ontbloot, dat zij niet te lang aan den arbeid zijn juist met het oog op de omstandigheid, dat zij in den tijd, die in den regel voor elkeen en ook voor hun eigen gezin als rusttijd geldt, geen rust genieten. Dat deze mannen over dag voldoende rust zullen genieten, wanneer hun omgeving meest onrustig pleegt te zijn, mag niet worden ondersteld. Daarnaast kunnen in de wet slechts categorieën van bedrijven worden genoemd, waarvan door de wijze waarop, of de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht, a priori vaststaat, dat een onbeperkte vrijheid ten aanzien van den arbeidsduur schadelijk moet werken. Die categorieën worden genoemd in art. 30Q, sub 2. Bij algemeenen maatregel van bestuur worde dan voor den

tijd,

voorshands bepaald welke zullen zijn te rekenen.

bedrijven

tot

elk dezer categorieën

V. Beveiliging bij het laden of het lossen van schepen. Bij het laden en lossen van schepen komen talrijke ongevallen voor, waaronder van zeer ernstigen aard. Niet al die ongevallen zijn toe te schrijven aan het bezigen van slecht materieel of aan het niet in acht nemen van voorzorgsmaatregelen. Voor een gedeelte toch kunnen de bedoelde ongevallen worden geweten aan het ongeregelde van het werk en vooral aan den grooten haast en aan de ondoordachtheid, waarmede het werk meermaverricht, aan len wordt en wellicht veelal moet worden het gebruik van sterken drank of aan onhandigheid van den aan den winch geplaatsten arbeider. Welke voorschriften ook ongemet betrekking tot het laden en lossen worden gesteld vallen door laatstbedoelde oorzaken zullen door geen voorschriften kunnen worden voorkomen. Daarnaast blijft echter onweersproken, dat menig ongeval zeer zeker zoude zijn voorkomen bij gebruik van beter materieel. Het kan zeker worden geacht op den weg te liggen der Overheid om tot dat voorkomen van

ongevallen het hare

bij

te

dragen.

Ook

hier wederom moeten intusschen voorschriften worden gegeven, die ten onzent nog geheel nieuw zijn. Met het oog daarop kan het niet raadzaam zijn om te dezen aanzien veel in

de wet vast te leggen, maar moet aan de uitvoerende macht eene groote mate van ruimte van beweging worden gelaten. Dit is geschied in de artikelen 228 232. Voor de toelichting van het daar bepaalde wordt verwezen naar het aangeteekende bij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 123

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken