Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 330

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 330

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

3i8

ging van den algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld in een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer aanhangig moet I worden gemaakt, behelzende de in dien maatregel vervatte voorde maatregel verliest dan alleen zijne kracht óf door schriften het in werking treden van de wet, óf ten gevolge van de intrekking, welke moet geschieden zoodat het wetsontwerp ingetrokken of door een der Kamers verworpen mocht zijn. Ook de wijze van tot stand komen van een algemeenen maatregel van bestuur scheen tegen het stelsel der Regeering te pleiten. Daarbij toch zal, wegens het gemis van openbaarheid bij de voorbereiding, geen partij kunnen worden getrokken van een veelzijdige kritiek en van het oordeel van mannen der praktijk en zal geheel of grootendeels moeten worden afgegaan op de berichten van wellicht met de eischen der praktijk minder vertrouwde ambtenaren. Gevraagd werd, of het niet nuttig zou kunnen zijn, dat de ontwerpen ter beoordeeling, werden toegezonden aan de Kamers van koophandel en fabrieken en aan de Kamers van arbeid. Van andere zijde werd echter opgemerkt, dat eerstbedoelde Kamers te veel boven het practische leven staan om in deze aangelegenheid een belangrijk advies te kunnen geven en dat de Kamers van arbeid daartoe niet genoegzaam zijn onderlegd. Behalve principieele bezwaren tegen het overwegend aandeel dat de Regeering in de wetgeving aan algemeene maatregelen van bestuur wenscht toe te kennen, deed zich ook de practische bedenking gelden, dat dit afschuiven op de toekomst metterdaad neerkomt op een wellicht voor geruimen tijd uitstellen van de inwerkingtreding der wet, zooals b.v. bij de Ongevallenwet i go ten duidelijkste is gebleken. Maar het heeft ook nog dit bezwaar, dat bij verscheidene leden ernstig woog, dat daardoor een toestand van onzekerheid geboren wordt welke hoogst belemmerend werkt voor de ondernemers, die thans in de wet tevergeefs zullen zoeken naar de grondslagen waarnaar zij zich zullen hebben te richten. De algemeene maatregelen van bestuur zullen, juist met het oog op de weinig omslachtige wijze waarop zij worden in het leven geroepen, allicht aan herhaalde wijzigingen blootstaan, met het gevolg dat de ondernemers telkens tot nieuwe uitgaven zullen worden gedwongen en bloot zullen staan aan de kans dat die uitgaven later blijken overbodig te zijn geweest. Het ontbrak intusschen ook niet aan leden, die van oordeel waren, dat de tegen het door de Regeering voorgedragen stelsel geopperde bezwaren in werkelijkheid niet zoo groot zullen blijken als hunne medeleden schenen te verwachten. Hetgeen thans reeds voor regeling rijp is behoort, ook naar hunne meening, in de wet te worden opgenomen maar het scheen toch niet aan twijfel onderhevig, dat onderwerpen, welke nog niet in dat stadium verkeeren, spoediger geregeld zullen worden door een algemeenen maatregel van bestuur, dan bij de wet, aangezien, in verband ook

art.

;

;

i

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 330

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken