Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 20

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 20

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

IO

Geene boete mag hooger worden gesteld dan het in geld vastof gedeelte van het loon des arbeiders voor éénen dag bij schriftelijke overeenkomst of bij reglement mag de bevoegdheid tot het opleggen van eene hoogere boete worden bedongen, doch alleen ten aanzien van arbeiders, wier loon bij gesteld loon ;

bij langeren tijd is vastgesteld. Indien de werkgever aan eenen derde de bevoegdheid heeft verleend den arbeiders boete op te leggen, mag de boete nimmer tot persoonlijk voordeel van dien derde strekken.

het kwartaal of

/. Het heffen van de boete, gesteld op de opzetovertreding van eenige bepaling van overeenkomst of reglement, doet geenszins het recht des werkgevers te niet, te dier zake schadevergoeding te vorderen.

Artikel 1637

telijke

Artikel 1637 u.

Elk beding, waarbij van eenige bepaling dezer

afdeeling wordt afgeweken,

is

nietig.

Vierde Afdeeling. Van de Artikel 1638.

verplichtingen des werkgevers.

De werkgever

loon op den bepaalden

tijd te

is

verplicht

den arbeider

zijn

voldoen.

Artikel 1638 a. Het loon, naar tijdruimte vastgesteld, is verschuldigd van den dag, waarop de arbeider in dienst is getreden, tot dien van het einde der dienstbetrekking. Artikel 1638 6. Geen loon is verschuldigd voor den tijd, gedurende welken de arbeider den bedongen arbeid niet heeft verricht.

Artikel 1638^. Evenwel verliest de arbeider zijne aanspraak op het overeengekomen naar tijdruimte vastgestelde loon niet, wanneer hij ten gevolge van eene niet door opzet of onzedelijkheid veroorzaakte ziekte of van vervulling eener door wet, of overheid zonder geldelijke vergoeding opgelegde verplichting, welker vervulling niet in des arbeiders vrijen tijd kon geschieden, verhinderd "is geweest, den bedongen arbeid te verrichten. Komt hem in zoodanig geval eene uitkeering toe uit een fonds of krachtens eene overeenkomst van verzekering, waarin door den werkgever wordt bijgedragen, dan wordt het loon verminderd met zooveel ten honderd dier uitkeering als de werkgever honderdste gedeelten van de, in dat fonds verschuldigde, stortingen of, krachtens de overeenkomst van verzekering verschuldigde, premiën bijdragen heeft. Is het loon in geld op andere wijze dan naar tijdruimte vastgesteld, dan heeft de arbeider, voor den tijd in het eerste lid bedoeld, aanspraak op het gebruikelijk naar tijdruimte vastgesteld

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 20

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken