Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 252

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 252

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

242

belemmerd wordt, dan past hij art. 127 toe. Niet alleen hij, die den toegang geweigerd heeft, maar ieder die woont, enz. in de plaats, waartoe de toegang is geweigerd, is gehouden aan de vordering te voldoen

weigert de fabrikant den toegang tot de dan zullen ook de werklieden opgeroepen kunnen worden. Strafbaar is het zonder geldige reden niet voldoen aan de vordering; de opgeroepene kan ziek of buiten 's lands zijn. ;

fabriek,

Art.

128.

Zie art. 95 en vlg. en art. 115. Voor een onopzetvan dengene, die als werkgever geldt, zal de niet strafrechtelijk aansprakelijk wezen is er geen

verzuim

telijk

werkgever opzet, dan kan immers de overtreding niet met voorkennis van den werkgever gepleegd zijn. Wel is het mogelijk, dat de werkgever wist, dat de door hem aangewezene ten gevolge van dwaling een verzuim zou plegen bijv. in de 2de loonklasse betalen voor een werkman, die tot de 3de loonklasse behoort en dat hij den aangewezene in dwaling liet, maar dan verdient de werkgever ook meer dan de door hem aangewezene gestraft ;

te

worden.

Het

artikel

overtredingen j".

art.

is van toepassing niet alleen ten aanzien van maar ook van misdrijven: art. 119, laatste lid

132.

De

werkgever, die kennis draagt van het voornemen van dengene, die als werkgever geldt, om een strafbaar feit te plegen, zal dit bijna altijd kunnen voorkomen, desnoods door de aanwijzing in te trekken (art. 97, vierde lid). Er zouden zich echter wellicht gevallen kunnen voordoen, dat hij het plegen van het feit niet heeft kunnen voorkomen en dan behoort hij niet strafbaar te zijn.

Art. 129. Het toezicht op de premiebetaling wordt opgedragen uitsluitend aan ambtenaren der Bank en aan de leden der in art. 13 bedoelde commissies; de politie zal ook niet bevoegd zijn inzage der rentekaarten te vorderen. Voor een goede controle is noodig kennis van de wet en van de besluiten ter uitvoering der wet, die van beambten van politie niet gevergd kan worden. Bovendien zal, bij overtreding der bepalingen betreffende de premiebetaling, in zeer vele gevallen geen vervolging worden uitgelokt, indien de betrokkene het verzuim herstellen wil. Het bestuur der Bank zal daaromtrent instructies geven aan de ambtenaren der Bank, opdat de wet zooveel mogelijk overal in denzelfden geest worde toegepast. In verband met een en ander wordt het opsporen van de bij deze wet strafbaar gestelde feiten, behalve die bedoeld in het tweede lid, niet opgedragen aan de politie. Talrijke aanrakingen met de politie zouden, evenals in Duitschland, niet bevorderlijk zijn aan de populariteit der wet. (i) (i)

Zie

de

nota

van

Mr.

J.

verslag der Staatse, bladz. 228.

Baron d'Aulnis de BoUROUiLL,

bijlage

V

van het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 252

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken