Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 153

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 153

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

2oy

een onderscheiding worden gemaakt tusschen hen. die wèl en die niet van een vaste aanstelling voorzien, in voortdurenden dienst van Staat, provincie, gemeente, waterschap of eenig ander publiekrechtelijk lichaam werkzaam zijn en de wet op deze laatsten van toepassing worden verklaard ? Blijkens het slot van art. 1637 o, tweede lid, veronderstelt de Regeering het geval, dat de bepalingen van het ontwerp hetzij vóór of bij den aanvang der dienstbetrekking door of namens partijen, hetzij bij wet of verordening, van toepassing zullen worden verklaard en acht zij deze bepalingen voor sommige van de in dienst van publiekrechtelijke lichamen zijnde personen dus wel geschikt. Waarom dan echter niet nog een stap verder gegaan en ten aanzien van de personen, op wie zij het oog heeft, het ontwerp van toepassing verklaard? Vele andere leden konden er zich alleszins mede vereenigen, dat de Regeering hier eene algemeene uitzondering wenscht te maken en voorstelt de bepalingen van het ontwerp niet van toepassing te doen zijn op de personen in dienst van Staat, provincie, gemeente, waterschap of eenig ander publiekrechtelijk lichaam. Ook hier zou het moeilijk, zoo al niet onmogelijk zijn, eene scherpe scheiding te maken tusschen hen, die wèl en hen, die niet onder de bepalingen van het ontwerp zouden vallen en ook hier zouden van het maken van onderscheidingen tal van grensgeschillen en processen te wachten zijn. Welk eene verwarring er heerscht ten aanzien van het begrip „ambtenaar" en hoe verschillend men kan denken over de vragen, of onder dit begrip werklieden in dienst der gemeente, of althans werklieden, werkzaam in gemeentebedrijven, zijn te rangschikken, heeft de behandeling van art. II van het ontwerp der wet van 1 1 April 1 903 {Staatsblad n. 101), tot aanvulling en wijziging van het Wetboek van Strafrecht, geleerd (1). Het is gemakkelijk te betoogen, zooals in het hoofdartikel in het Weekblad'van het Recht, n. 8028 (2) geschiedt, dat de uitzondering van het tweede lid van art. 1637 o moet worden beperkt tot de verhoudingen van ambtelijk karakter, die om hare onbetwist publiekrechtelijke natuur minder gemakkelijk onder de regelen van het burgerlijk recht kunnen worden ondergebracht, maar het is moeilijk zoodanige uitzondering op juiste wijze te formuleeren, en in bedoeld hoofdartikel wordt eene formuleering dan ook niet aangetroffen. Zelfs mag met grond worden betwijfeld, of het mogelijk is met voor de practijk voldoende nauwkeurigheid te omschrijven, wanneer eene verhouding een ambtelijk karakter draagt en van onbetwist publiekrechtelijke natuur is. Gevraagd werd, in welk verband de uitzonderingsbepaling van dit ontwerp staat tot de in voorbereiding zijnde wettelijke regeniet

(1)

Handelingen 1902

— 1903,

(2) „Wettelijke regeling

II.

bladz. 1139 en volg. van het arbeidscontract" III.

14

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 153

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken