Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 489

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 489

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

545 vidueel dagloon bepaald maar naar het loon, dat zijne beroepsgenooten gemiddeld per werkdag ontvangen. Het vaststellen van dit loon geschiedt als volgt: Bij de dagloonen der verzekerden worden 10 klassen onderscheiden en in elke loonklasse worden de dagloonen der verzekerden, die tot die klasse behooren, geacht te bedragen de in het ontwerp aangegeven som. Nu worden bij de verzekerden verschillende bij algemeenen maatregel van bestuur te bepalen categorieën onderscheiden en bij dien algemeenen maatregel ten aanzien van elke categorie de loonklasse vastgesteld, waartoe gewoonlijk de dagloonen van de tot die categorie behoorende verzekerden behooren. Verschillen de dagloonen van eene categorie van verzekerden aanmerkelijk in verschillende gemeenten, in verschillende tijden van het jaar, of voor volslagen en niet volslagen werklieden, dan kunnen in verband daarmede voor die categorie verschillende loonklassen worden vastgesteld. De toepassing der gestelde regeling is hoogst eenvoudig. het dagloon van een verzekerde te bepalen, behoeft slechts te worden uitgemaakt tot welke categorie van verzekerden hij behoort en, indien voor de gevonden categorie verschillende loonklassen voor de volslagen en voor de niet-volslagen werklieden zijn vastgesteld, of hij een volslagen of een niet-volslagen werkman is. De regeling heeft nog dit voor, dat met schommelingen in het individueele dagloon van den verzekerde geen rekening wordt gehouden, en dat zij niet noodig maakt eene controle of bij de verzekeringsovereenkomst wel het volle dagloon als grondslag voor eventueele geldelijke uitkeeringen is aangenomen, eene controle welke hoogst bezwaarlijk zou zijn. De verzekeringspremie behoort in de tweede plaats af hankelijk te zijn van het ziektegevaar dat aan het beroep van den verzekeringsplichtige is verbonden. De statistiek toch wijst aan, dat de gevaren voor ziekte, welke de verschillende beroepen veroorzaken, zeer verschillen. Volgens het ontwerp worden nu de verschillende categoriën van verzekerden bij algemeenen maatregel van bestuur ingedeeld in gevarenklassen naar de kosten, welke de tot die categorieën behoorende verzekerden gemiddeld persoonlijk voor de verzekering opleveren. Het dagloon van dên verzekerde en de gevarenklasse, waartoe hij behoort, zijn in het ontwerp de eenige factoren, welke de verzekeringspremie bepalen. Voor haar bedrag is, gelijk reeds is opgemerkt, talrijkheid van zijn gezin onverschillig. Ook de leeftijd van den verzekerde heeft volgens het ontwerp

Om

op de verzekeringspremie

geen invloed.

De

reden daarvan

is,

dat anders in het algemeen voor den reeds bejaarde, die verplicht was eene verzekering te sluiten, de premie te drukkend zou zijn. Wordt met den leeftijd bij het bepalen der premie geen rekening gehouden, dan zullen in het algemeen zij, die zich op jongen leeftijd verzekeren, iets te veel betalen, maar dit zal van weinig beteekenis zijn, omdat die personen veel talrijker zijn dan de n. 35

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 489

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken