Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 100

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 100

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

go

verbod in dat geval talrijker zijn dan indien de boete voor goed verloren geld zal blijken. Veelal ook heeft de overtreding van het verbod, of de nietnakoming van het gebod, in het reglement of bij de arbeidsovereenkomst voorgeschreven, schade voor den werkgever ten gevolge. In vele gevallen kan die schade eene zeer geringe zijn. Maar ook zal het niet zelden voorkomen, dat het bedrag der schade door de overtreding veroorzaakt, veel aanzienlijker is dan de boete, welke de arbeider door zijne overtreding beloopt. Het gezamenlijk bedrag der boeten, welke zijn of zullen worden betaald voor overtredingen, welke geen of een zeer gering geldelijk nadeel aanbrengen, zal in zulke gevallen den werkgever geheel of gedeeltelijk schadeloos kunnen stellen. Aldus is de boete niet alleen eene straf, doch ligt daarin tevens een schadevergoeding opgesloten, welke anders den werkgever langs dien weg niet zoude kunnen bereiken. Daarenboven zoude een voorschrift, dat de opbrengst der boeten zal moeten worden aangewend in het belang van den arbeider, in zijne toepassing in het onzekere blijven, indien niet tevens bij de wet omtrent de controle daarover eene regeling getroffen. Een doelmatig toezicht zal evenwel onmogelijk binnen de grenzen van het privaatrecht kunnen worden gehouden en kan dus, ware de maatregel op zich zelf al wenschelijk, niet

werd

Ontwerp worden opgenomen. Hetgeen echter wel noodzakelijk is, is eene bepaling om te voorkomen, dat de boete tot voordeel strekke aan den ondergeschikte om eiken twijfel omtrent de verhouding van dien persoon tot den werkgever en de arbeiders op te heffen is de uitdrukking „een derde" gebezigd die de bevoegdheid heeft de boeten op te leggen. Het Ontwerp gaat uit van het denkbeeld, dat boeten vastgesteld kunnen worden, hetzij bij de overeenkomst, welke dan schriftelijk behoort te worden aangegaan, hetzij bij reglement. Niets toch maakt de boetetoepassing hatelijker dan onzekerheid omtrent het recht des werkgevers om de boete op te leggen. In de schriftelijke overeenkomst en het reglement hebben de arbeiders een stuk dat geen twijfel laat.

in dit

,

Zal de schriftelijke vaststelling der boete in reglement of overeenkomst mede tegen misbruik van moeilijk te verdedigen boetebedingen kunnen waken, de beste en meest afdoende waarborg tegen misbruik is zeker wel eene wettelijke beperking ten aanzien van het bedrag der boete. Daarom bevat in de tweede plaats het Ontwerp dergelijke beperking waarbij de buitenlandsche wetten tot voorbeeld strekten (verg., behalve de hierboven aangehaalde, de Engelsche Truck Act van 1896, art. 1). Eene onderscheiding tusschen meer en minder ernstige feiten, gelijk in de Duitsche Gewerbeord?iung voorkomt, heeft weinig practisch nut en is daarom niet opgenomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 100

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken