Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 183

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 183

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

173

van het huwelijk toegekend of voorloopig toegekend aan den hetzij vóór, hetzij na het sluiten van het man, ingetrokken huwelijk dan kan de vrouw na het overlijden van den man weduwenrente krijgen, indien een der gevallen, bedoeld in art. 50, aanwezig is, bijv. indien aan haar echtgenoot na het sluiten van het huwelijk opnieuw werd toegekend een rente en deze

niet ingetrokken werd. Is

de vrouw van

en bed gescheiden, dan zal zij in den werken en uit eigen hoofde verzekerd zijn.

tafel

regel zelve voor loon

Of de weduwe reeds bij het overlijden van den man invalide of 70 jaren oud is, dan wel na dit overlijden (blijvend) invalide of 70 jaren oud wordt, is onverschillig voor de aanspraak op rente. Art. 52.

(blijvend)

Art. 53. Het bedrag van de rente der weduwe behoort niet afhankelijk te zijn van het aantal stortingen en van den duur der verzekering van den man. Evenmin is het wenschelijk het bedrag der weduwenrente afhankelijk te maken van de loonklasse, waartoe de man behoorde. Het recht op weduwenrente berust hoofdzakelijk hierop, dat de vrouw indirect ten gevolge van haar huwelijk geen premie betaalt of althans veel minder premiën, dan zij betaald zoude hebben, ware zij niet gehuwd. En nu is er geen reden om aan te nemen, dat de vrouw gestort zou hebben in de loonklasse, waartoe haar man behoorde. Een vaste weduwenrente verdient dus de voorkeur; de rente wordt bepaald op 104 gulden per jaar, zoodat de weduwe 2 gulden per week ontvangt. Weezenrente kent het ontwerp niet. (Zie § 4 Algemeen e beschouwingen.) De verhooging der rente, bedoeld in het tweede lid van het artikel, wordt toegekend aan de weduwe, die invalide en met de zorg voor jonge kinderen belast is. In dergelijk geval is een verhooging der rente alleszins billijk het geldt uitsluitend ;

invalide

vrouwen met de zorg voor jonge kinderen

belast.

Art. 54, De rente der weduwe houdt op door het aangaan van een huwelijk en herleeft niet door den dood van den echtgenoot. De Ongevallenwet 1901, regelt de zaak evenzoo. Als weduwe van den nieuwen echtgenoot kan zij echter opnieuw een rente krijgen; in den regel zal ook de nieuwe echtgenoot bij

de

De

Bank verzekerd

zijn.

bedoeld in het tweede lid, kan minder dan 2 X 104 gulden bedragen. Werd aan de weduwe minder dan bijv. ingevolge art. 55 'f. art. 42 104 gulden per jaar uitgekeerd dan is er geen reden om haar als afkoopsom meer toe te kennen dan 104 maal het bedrag, dat haar over de laatste week werd uitkeering,

uitgekeerd.

Art.

55,

Art.

42,

derde

oog op de bepaling van

art,

lid,

is

niet

van toepassing, met het

54, eerste lid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 183

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken