Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 174

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 174

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

102

Art. II o. Het Veiligheidsbesluit bevat in art. 12 onder i den eisch, dat trappen in fabrieken en werkplaatsen, niet in werking gebracht vóór i Januari 1897 en waar in den regel meer dan

50 arbeiders zijn, moeten zijn ingesloten door wanden van onbrandbaar materiaal. Dat voorschrift dient om te voorkomen, dat een die in de benedenverdieping ontstaat, zich langs de brand, trappen spoedig door het geheele gebouw voortplante en dan den gewonen ontvluchtingsweg onbegaanbaar maakt. Het insluiten der trappen door onbrandbare wanden is bovendien op zich zelf zeer wenschelijk, om gelegenheid te geven tot ontvluchten. Het voorschrift in het VeiHgheidsbesluit ging echter te ver. Het schreef voor, dat elke trap moest zijn ingesloten. In de practijk leidde dat strenge voorschrift tot het opruimen van de trappen, die niet aan de bepalingen voldeden. Vermits dat niet de bedoeling is en het voldoende is, zoo de fabriek of elk gedeelte v^an de fabriek voorzien is van eene dergelijke trap, is het voorschrift gewijzigd. Wijziging was nog om eene andere reden noodig. Het Veiligheidsbesluit bevatte den eisch van het brandvrij maken van de trappen voor fabrieken en werkplaatsen, waar in den regel meer dan 50 personen verblijven. Het ligt intusschen voor de hand, dat niet het aantal der in eene inrichting verblijvende personen beslissend moet zijn bij de beantwoording van de vraag of een trap brandvrij behoort te zijn of niet, maar daarop wel van invloed moet zijn het aantal personen, dat van de trap gebruik maakt. Met het oog daarop is het artikel dan

ook gewijzigd.

Het artikel laat ook toe het plaatsen der trap buiten het gebouw in de open lucht en bepaalt, dat wanneer de trap binnen het gebouw is aangebracht, zij zich moet bevinden in eene van de werklokalen afgesloten ruimte. Artikel iii. Ten aanzien van de breedte van trappen, gangen en deuren komen in art. 2 onder 2 van het Veiligheidsbesluit voorschriften voor. Tegen de redactie van het daar bepaalde zijn bezwaren gerezen, die de ondergeteekende gepoogd heeft in het wetsontwerp te ondervangen. 1

waarom eischen moeten worden gesteld ten aande breedte van trappen, gangen en deuren, is, dat in inrichtingen, waarin een groot aantal personen verblijft, herhaaldelijk ongevallen voorkomen wanneer die personen, bij brand door een paniek bevangen, uitsluitend op zelfbehoud bedacht, zoo spoedig mogelijk den uitgang trachten te bereiken. De wetenschap dat de trap, de gang en de deuren, die toegang tot de trap geven, voldoende breed zijn om de ontsnapping aan velen te verzekeren, werkt niet alleen gunstig op het voorkomen van paniek maar verhoogt ook natuurlijk de kans op behoud. Nu wordt in het Veiligheidsbesluit evenzeer als in het ontwerp van wet de breedte der trappen, gangen en deuren en Het

zien

motief,

van

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 174

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken