Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 225

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 225

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

213

gevolg daarvan veelal zijn, dat bijna geen enkele man ii uren zoude kunnen arbeiden. Waar een stoomketel wordt gebruikt, moet, wanneer de eigenlijke arbeid zal beginnen, die stoomketel zoogenaamd voldoenden stoom hebben, dat wil zeggen, dat onder den ketel eenigen tijd van te voren behoorlijk is gestookt. Wanneer nu slechts één stoomketel in gebruik is en slechts één persoon met het bedienen van dien stoomketel is belast, zal die man vroeger dan de andere arbeiders aan het werk dienen te Bovendien zal die man later dan de overige arbeiders de zijn. fabriek moeten kunnen verlaten, omdat na afloop der gewone werkzaamheden het vuur verzorgd zal moeten worden, hetzij dit uitgehaald, hetzij dit, wat regel zijn zal, gebankt wordt. De werkzaamheden aan den stoomketel te verdeelen over twee personen, gaat in eene kleine inrichting, waarin slechts één stoomketel is, uiterst bezwaarlijk. Hij, die den stoomketel bedient, is natuurlijk aansprakelijk tegenover den patroon voor den toestand van den ketel; wanneer nu de verzorging van den ketel over meer personen wordt verdeeld, blijft van de aansprakelijkheid niet veel over. Trouwens, in kleine inrichtingen zal het op zich zelf al zeer bezwaarlijk zijn om naast den eigenlijken machinist nog een persoon beschikbaar te hebben, aan wien met gerustheid de zorg voor den ketel kan worden toevertrouwd. Het openen van de mogelijkheid om den machinist in eene fabriek, waar slechts één ketel in gebruik is, 12 uren te kunnen laten arbeiden, komt derhalve zeker ook de veiligheid ten goede. Kan in den regel met één uur langer arbeid worden volstaan, zoo is één uur niet toereikend, wanneer b.v. na een Zondag de ketel is afgekoeld. In één uur tijds kan dan geen voldoende stoomspanning zijn bereikt. Met het oog daarop schijnt het noodig, om 60 maal in het jaar den arbeidsduur met 2 uur te kunnen verlengen. Art. 317. Behalve het bedienen van den stoomketel zijn er nog andere werkzaamheden in een aantal inrichtingen, welke verricht moeten worden vóór het begin of na het einde van den gewonen bedrijfsarbeid. In den winter zullen veelal de lichten ontstoken moeten zijn vóór dat de arbeiders de inrichting binnengaan en zullen de lichten gedoofd of uitgedraaid moeten worden, nadat de arbeiders de inrichting hebben verlaten. In verband hiermede zij gewezen op het voorschrift van art. 94, volgens hetwelk de inrichting en hare aanhoorigheden voldoende verlicht behooren te zijn, wanneer zij betreden of gebruikt moeten worden. Met het oog op dergelijke noodzakelijke werkzaamheden behoort voor enkele mannen de arbeidsduur één uur langer te kunnen worden gesteld dan voor de overige arbeiders. het

Artt. 319 Voor de toelichting van de meeste van deze 324. artikelen wordt verwezen naar hetgeen bij de artt. 290 297 is

aangeteekend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 225

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken