Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 236

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 236

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

224

geheel anders moest dit worden toen aan ambtenaren van de

arbeidsinspectie ook ambtenaren van lageren rang werden verbonden. Aan den opzichter van den arbeid kan bezwaarhjk het toezicht op de uitvoering door anderen worden opgedragen. In verband hiermede is het eene verbetering te achten, dat de VeiHgheidswet eene andere uitdrukking bezigde. Door die verbeterde

uitdrukking werd ook een bezwaar ondervangen, hetwelk tegen art. 9 der Arbeidswet bestaat. Letterlijk staat toch in dat artikel, dat aan den inspecteur van den arbeid het toezicht wordt opgedragen op de uitvoering van de wet door den Minister. Kan dus evenmin de uitdrukking der bestaande Arbeidswet als die der Veiligheidswet ten deze worden overgenomen, zoo wil het den ondergeteekende voorkomen, dat zonder eenig bezwaar kan worden volstaan met een voorschrift, hetwelk de instelling eener arbeidsinspectie beveelt, terwijl dan, zooals uit art. 370 blijkt, werkkring en bevoegdheden van de ambtenaren der arbeidsinspectiën worden geregeld bij algemeenen maatregel van bestuur. In het tweede lid van art. 9 der Veiligheidswet komt de bepaling voor, dat de ambtenaren der arbeidsinspectie niet tevens belast kunnen worden met het toezicht op het gebruik van stoom-

Dat voorschrift kan veilig worden gemist, omdat na principieelen strijd, die daaromtrent tijdens het tot stand komen van de Veiligheidswet is gestreden, thans vrijwel niemand meer over een combinatie van arbeids- en stoomtoestelleninspectie denkt. toestellen.

den

In art. 370 wordt bepaald, dat de instructie voor de ambtenaren der arbeidsinspectie wordt vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestuur, zooals trouwens ook in art. 9 der bestaande Arbeidswet en in art. 12 der Veiligheidswet is bepaald. Het komt den ondergeteekende wenschelijk voor op den duur die instructie bij de wet te doen vaststellen. Daartegen bestaat geen bezwaar wanneer maar eenigen tijd ervaring is opgedaan na het vaststellen van den algemeenen maatregel van bestuur. Die tijd kan nog niet worden aangegeven vermits de invoering van de Arbeidswet eene algeheele herziening der organisatie onzer arbeidsinspectie zal moeten ten gevolge hebben en de te treffen organisatie niet onwaarschijnlijk na hare invoering nog wel wijziging zal blijken te behoeven. Het tweede Hd van art. 370 laat algeheele vrijheid om den werkkring en de bevoegdheden van de ambtenaren van de arbeidsinspectie bij algemeenen maatregel te regelen, zooals het meest wenschelijk zal worden geoordeeld. Op die vrijheid wordt slechts ééne uitzondering gemaakt. De algemeene maatregel zal het Rijk hebben in te deelen in een aantal arbeidsinspectiën. Dit voorschrift moet in de wet worden opgenomen met het oog op het voorschrift van art. 430 vierde lid. Daar toch wordt bepaald, welke ambtenaren een schriftelijken bijzonderen last kunnen verstrekken tot het tegen den wil van den bewoner binnentreden in plaatsen, die

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 236

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken