Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 47

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 47

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

;

309 i8, bezwaar tegen een beslissing door het bestuur der Rijksverzekeringsbank genomen ingevolge artikel 20, tweede lid, dan heeft hij het recht binnen ééne maand na de dagteekeningvan de mededeeling, bedoeld in artikel 20, laatste lid, in beroep

artikel

te

komen.

Indien de in het eerste en tweede lid bedoelde verzekerde, aantoont, dat hij niet binnen eene maand tengevolge van zijn verblijf buiten Nederland in de gelegenheid is geweest in beroep te komen, vangt de termijn van ééne maand, binnen welken beroep openstaat alsdan aan op den dag, waarop hij voor het eerst in de gelegenheid is geweest in beroep te komen. Artikel 124.

Heeft een zeevisscher,

als

bedoeld

in artikel 27,

onder

i",

a,

werkgever of hebben bij het overlijden van den zeevisscher zijne erfgenamen bezwaar tegen eene beslissing door het of diens

bestuur der Rijksverzekeringsbank genomen ingevolge artikel 44 voor zooveel betreft de vaststelling van de loonen, bedoeld in

dan is de belanghebbende bevoegd binnen eene maand na de dagteekening der mededeeling, bedoeld in artikel 47, eerste lid, in beroep te komen. Het laatste lid van artikel 123 is op den in het vorige lid bedoelden belanghebbende van toepassing. artikel 42,

Artikel 125.

De werkgever wordt artikel

zijn krachtens het eerste lid van 122 ingesteld beroep niet-ontvankelijk verklaard, indien:

in

a. te kwader trouw geene, eene onjuiste of eene onvolledige aangifte is gedaan van eenige verandering in het bedrijf, welke wijziging ten gevolge kon hebben van de te zijnen name staande

opgaven b.

de

in het register,

premie

niet

bedoeld in artikel

binnen

den

7

6

voorgeschreven

termijn

is

voldaan. Artikel 126.

De in artikel 124 bedoelde belanghebbende wordt beroep niet-ontvankelijk verklaard, indien hij:

in

zijn

a. te kwader trouw geene, eene onjuiste of eene onvolledige opgave heeft gedaan van de loonen, bedoeld in artikel 42 ;

niet binnen den voorgeschreven termijn het verschuldigde b. bedrag, bedoeld in artikel 44, tweede lid, heeft voldaan.

Artikel 127.

Indien een verzekerde of een zijner nagelaten betrekkingen vermeent, dat zijne aanspraken op schadeloosstelling niet of slechts ten deele zijn erkend, heeft hij het recht binnen ééne

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 47

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken