Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 242

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 242

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

230 bepaalde in art. 377 eene verklaring op de arbeidslijst is gesteld, waaruit blijkt, dat hij nog in een ander bedrijf werkzaam is en hoelang die werkzaamheden duren, dan mag het totaal bedrag aan werkuren het maximum aantal geoorloofde werkuren niet te boven gaan. Hetzelfde is het geval met de rusttijden. Wanneer uit eene door den arbeider geplaatste aanteekening op de arbeidsop welk uur in het andere bedrijf, waarin de arbeiblijkt, lijst der ook werkzaam is, de rusttijd, bedoeld in art. 303, wordt toegekend, dan mag het hoofd of de bestuurder in dien rusttijd den hij moet zorgen, dat een arbeider niet aan het werk hebben zoodanig voor een arbeider aangegeven op een als rusttijd, arbeidslijst zijner onderneming, niet te gelijk als arbeidstijd voor dien arbeider op die lijst voorkomt. ;

Ari. 392. Het geval heeft zich voorgedaan, dat een patroon, wanneer op een ongeoorloofd uur arbeiders in zijn inrichting aan het werk waren gevonden, zich op het feit beriep, dat de uren op de arbeidslijst vermeld, waren uitgedrukt in West-Europeeschen tijd. Tegen eene dergelijke bewering, wanneer zij des avonds om kwartier na zeven wordt geuit, is weinig in te brengen, omdat een bewijs, dat de werkzaamheden des ochtends waren begonnen op eenig uur, in een anderen tijd uitgedrukt, op staanden voet niet is te leveren. In verband daarmede schijnt het raadzaam de zaak in de wet te regelen. Aan het hoofd of den bestuurder wordt vrij keus gelaten, maar kiest hij niet, dan zal de plaatselijke tijd gelden. Met opzet wordt voorgesteld om niet het volgen van den plaatselijken tijd verplichtend te stellen, omdat in inrichtingen, waar de fabrieksbevolking met openbare middelen van vervoer naar de inrichting gaat en op dezelfde wijze naar huis terugkeert, veelal de West-Europeesche tijd wordt gevolgd. Artt. 393 en 394. Deze artikelen behoeven na het boven aangeteekende slechts weinig toelichting meer. Een exemplaar der lijsten moet worden gezonden aan den bevoegden ambtenaar. Het ligt in de bedoeling in de meeste gevallen daarvoor den inspecteur van den arbeid aan te wijzen. Toch zal in sommige gevallen de aanwijzing van een ander ambtenaar in overweging moeten worden opgenomen. Wanneer toch aan een adjunct-inspecteur van genoegzame tact en ervaring eene zelfstandige standplaats mocht worden aangewezen, dan zal het wenschelijk zijn, dat de arbeidslijsten uit zijne standplaats en de omgeving daarvan aan hem worden gezonden. In tal van arbeidslijsten zullen geen namen worden vermeld. Bij de ontvangst van een dergelijk stuk kan de inspecteur dus niet zien of in de inrichting alleen mannen, dan wel uitsluitend of voor een gedeelte jongens, meisjes of vrouwen werkzaam zijn. Toch is die wetenschap voor den inspecteur van groot belang;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 242

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken