Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 91

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 91

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

10377

geoorloofd

is,

artikel

1637/è

werkgever eenvoudig verplicht

toepasselijk

zijn

en dus de

het gebruikelijke loon te betalen. Dit is niet wenschelijk te achten: aan overtreding der bepaling van art. 1637/ behoort een nadeelig gevolg te zijn verbonden. Wel is waar moeten beide partijen geacht worden de wet te kennen, zoodat, uit dat oogpunt beschouwd, geen reden zoude bestaan om aan het nadeel voor den werkgever een voordeel voor den arbeider te verbinden, doch men vergete niet, dat in den regel ten aanzien van den arbeider de wettelijke fictie in strijd zoude zijn met de werkelijkheid. Waar een middel ter voorkoming der overtreding noodig is, beveelt zich het voorgedragene aan als practisch en doeltreffend en houdt het rekening met hetgeen inderdaad als oorzaak der overtreding kan worden zijn

aangenomen. Art. 16377?/. Dit artikel strekt tot beperking van de veelvuldig voorkomende en tot veel misbruik aanleiding gevende bedingen in de arbeidsovereenkomst omtrent de wijze van besteding van het loon of een gedeelte daarvan. Het is gericht tegen de zoogenaamde gedwongen winkelnering. Wie de verderfelijke werking van dit euvel wil leeren kennen, neme kennis van de resultaten der met groote nauwgezetheid door den Inspecteur van den Arbeid dr. H. F. Kuyper, ingestelde onderzoekingen, neergelegd in de „Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid" over 1895 en 1896. (bladz. 52 en vlg.) 1). Het artikel sluit zich aan bij het vroegere Truck-Ontwerp (Nader gewijzigd Ontw. art. 9) 2) en bij verschillende buitenlandsche wetten (o. a. Duitsche Gewerbeordnung, § 117 Engelsche Truck Act van 1831, art. 2 en Truck Amendment Act van 1887, art. 6; Belgische wet van 16 Aug. 1887 portant réglementation du payement des salaires des otwriers, art. 6). Ook in eene algemeene wettelijke regeling zijn dergelijke bepalingen uitstekend te plaatsen de arbeidsovereenkomst toch geeft in het algemeen aan den werkgever zeker overwicht, dat zich allicht in bedingen als de hier bedoelde ;

,

;

zal uiten.

De uitdrukking „ongeoorloofd en nietig" is gekozen om de gewraakte bedingen reeds hier burgerrechtelijk krachteloos te verklaren en tegelijk de gelegenheid te openen, dat eene strafbepaling, indien deze later noodig mocht worden geacht, zich gemakkelijk bij het verbod kan aansluiten. Evenals het Truck-Ontwerp en de buitenlandsche wetten laat het artikel eenige uitzonderingen toe. Als zoodanig is niet overgenomen de in het Truck-Ontwerp (Nader Gewijzigd Ontw., art. 9) veroorloofde overeenkomst omtrent huur van eene woning Zie ook het verslag der Kamer van Arbeid voor de katoen- en tapijtindustrie, Hilversum, over 1901, in Verslagen der Kamers van Arbeid over 1901, bl. 430. 2) Verg. ook het Eindverslag der Staatscommissie van Arbeidsenquête bl. 16. 1)

te

II.

6

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 91

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken