Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 281

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 281

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

209

Ten aanzien van jeugdige arbeiders tusschen 14 en 16 jaar bepaalt het laatste lid van § 135, dat zij in fabrieken dagelijks gedurende 10 uren mogen werkzaam zijn. niet langer dan § 136 zegt voorts, dat hun arbeidstijd niet mag aanvangen vóór 5-^ uur 's voormiddags en niet mag eindigen na 8^ uur 's namiddags. De arbeidsuren moeten regelmatig" door rusttijden onderbroken worden bij een 6-urigen arbeidsduur minstens gedurende ^ uur, bij een 8-urigen, wanneer de onderbroken arbeidstijd en 's namiddags niet langer duurt dan 4 uren, ge's voordurende één uur; bij langeren middagarbeid één uur pauze en en 's namiddags elk ^ uur. Gedurende de rusttijden 's voormogen zij niet worden werkzaam gesteld en zich slechts in de arbeidslokalen ophouden, als het bedrijf, voor zoover jeugdige arbeiders daaraan medewerken, gedurende dien tijd geheel stil staat, of wanneer het verblijf buiten de fabriek zeer bezwarend is en de beschikbaarstelling van een afzonderlijk schaftlokaal te groote moeilijkheden oplevert. Ook op de bepalingen, regelende arbeidsduur en rusttijden van jeugdige arbeiders, zijn de uitzonderingen menigvuldig. Voor een deel vallen zij samen met die, toegestaan voor vrouwen boven de 16 jaar (§ 139) en verder bevatten de besluiten van II Maart en 29 April 1892, 8 December 1893, i Februari 1895, 4 Maart 1896 en 31 Mei 1897 en nog tal van andere, betrekking:

hebbende op speciale bedrijven. Het besluit van den Bondsraad van 13 Juli 1900, regelende den arbeidsduur van jeugdige arbeiders in werkplaatsen, waar men gebruik maakt van motorkracht {R. Ges. B. 1900 no. 28), dat voor genoemde arbeiders werkplaatsen met fabrieken gelijkstelt, laat evenwel in werkplaatsen met minder dan 10 arbeiders, het wegvallen der voor- en namiddagpauzen toe, wanneer 's middags gedurende 172 uur geschaft wordt of de arbeidstijden des morgens en 's namiddags elk niet langer duren dan 4 uren het verblijf in de werkplaats gedurende den rusttijd is onvoorwaar;

werkplaatsen der kleine industrie (n. 10, 2de en 3de alinea van voornoemd besluit van den Bondsraad bevat bepalingen ten aanzien van de vraag welke bedrijven daartoe gerekend worden) en in die, waar men gebruik maakt van hydraulische kracht, is de arbeidsduur, als er minder dan 10 arbeiders werken, voor de mannelijke jeugdige arbeiders slechts beperkt door de bepaling dat dezen niet vóór 5^ uur 's voormiddags beginnen en na 8^ uur 's namiddags eindigen mogen Kinderen jonger dan dertien jaar mogen niet in fabrieken delijk toegestaan. In

werken; die van

13 jaar

mogen, wanneer

zij

niet

meer verplicht

de lagere school te bezoeken (in de meeste landen van het Duitsche Rijk is de leerplichtwet uitgestrekt tot aan het 14de jaar), in fabrieken niet langer dan gedurende 6 uren werken en niet tusschen 8^ uur 's avonds en 5^ uur 's morgens. Voor de rusttijden geldt voor kinderen hetzelfde als voor jeugdige arbeiders. zijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 281

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken