Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 474

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 474

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

462

ArL 406. In de Memorie van Toelichting wordt, als bijkomende reden waarom het wenschelijk is de gelegenheid tot het verkrijgen van een duplicaat-kaart open te stellen, genoemd de mogelijkheid, dat door den patroon op de arbeidskaart eenig geheim teeken is aangebracht. Sommige leden, die deze mogelijkheid geenszins denkbeeldig achtten, betoogden, dat het daartegen aangegeven middel alleen dan zal baten, wanneer de arbeider met de aanwezigheid van het teeken bekend is het eigenaardig karakter van een geheim teeken scheen echter mede te brengen, dat het hem, voor wien het geheim moet blijven, niet in het oog valt. Beter scheen het dezen leden toe, het plaatsen van geheime teekens op de arbeidskaarten strafbaar te stellen. Nu in plaats van den thans geldenden regel, krachtens welke eene nieuwe arbeidskaart moet worden gehaald en verkregen, telkens wanneer de jeugdige arbeider van patroon verwisselt, wordt voorgesteld, dat de eens afgegeven kaart geldig zal blijven, onverschillig waar de jeugdige persoon werkzaam moge zijn, laat het zich, bij de geringe zorg, welke in arbeiderskringen voor dergelijke stukken pleegt te worden gedragen, voorzien, dat de kaarten er op den duur somtijds zeer onooglijk zullen uitzien. Dit zal ten gevolge hebben, dat in de gegevens, welke de kaart bevat, wijzigingen kunnen worden aangebracht zonder dat zulks in het oog valt. Hiertegen dient, meende men, te worden gewaakt vervalschingen zouden in elk geval behooren te worden strafbaar gesteld. Ook werd, om misbruiken te voorkomen, in overweging gegeven, dat bij de aanvraag van een duplicaat-kaart eene verklaring worde gevorderd omtrent de reden waarom die kaart noodig is. In verband met het bepaalde bij art. 412 scheen het voorts wenschelijk, dat ook aan het hoofd of den bestuurder de bevoegdheid worde verleend om eene duplicaatkaart aan te vragen. Ook bij dezen toch kan, zonder eenig opzet zijnerzijds, eene arbeidskaart in het ongereede geraken zooals de bepaling thans luidt, zal in zoodanig geval het hoofd of de bestuurder, indien niet op zijn verzoek van de zijde van den jeugdigen arbeider een duplicaat wordt aangevraagd, op grond van het bepaalde bij art. 412 j** art. 424 aan een strafvervolging blootstaan, hetgeen zeer ;

;

onbillijk scheen.

Deze bepaling, welke tot zekere hoogte als eene van het in art. 63 opgenomen verbod kan worden aangemerkt, werd van verschillende zijden toegejuicht. Art. 407.

sanctie

Art. 408. Verscheidene leden wenschten eene strafbepaling tegen hen, die eene bij dit artikel bedoelde verklaring onderteckenen in strijd met de waarheid.

Art

412.

Door sommige leden werd

betwijfeld, of niet deze

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 474

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken