Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 298

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 298

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

286 niet van toepassing op gezellen en leerlingen, die slechts uitzondering nachtarbeid verrichten of belast zijn met het toebereiden van waren, die spoedig bederven en onmiddellijk moeten gebruikt w^orden (ijs, room, e. d.), ook niet op bedrijven, waar in den regel maar driemaal per week gebakken wordt, of waar nachtarbeid alleen in buitengewone gevallen (feesten e. d.) met vergunning van de „untere Verwaltungsbehörde" voorkomt. Deze vergunning mag voor ten hoogste 20 nachten per jaar verleend worden b.

bij

dat van 29 April 1899 (graanmolens) den gezellen, die het malen dienst doen, moet, wanneer niet uitsluitend wind als drijfkracht wordt aangewend, minstens 8 uren rust per etmaal worden toegestaan bij het gebruik maken van stoomkracht i o uren. Voor molens, welke gedreven worden door onregelmatige waterkracht en bij het malen slechts één gezel werkzaam stellen, kan, voor ten hoogste 15 dagen per jaar eene uitzondering worden toegestaan. 50.

;

bij

;

is een van de weinige landen, waar de arbeidsvolwassen mannen wettelijk beperkt is, althans van diegenen, die werkzaam zijn in „manufactures et usines". Volgens van het besluit van 9 September 1848 mag die arbeidsart. duur ten hoogste 12 uur bedragen per etmaal. De novelle van 30 Maart 1900 heeft in genoemd besluit eenige wijzigingen gebracht, nl. in inrichtingen, waar tegelijkertijd vrouwelijke en jeugdige arbeiders werken, zal de maximum-arbeidsduur gedurende de eerste 2 jaren na het in werking treden der wet 11, gedurende de volgende 2 jaren \o\ en daarna 10 uren bedragen. Art. 2 van het besluit van 9 September 1848 bepaalt, dat bij algemeenen maatregel van bestuur ten aanzien van den arbeidsduur uitzonderingen kunnen worden toegestaan, naarmate de aard van het bedrijf of overmacht dit eischen. De besluiten van 17 Mei 1851, 31 Januari 1866, 3 April 1889 en 10 December 1899, gewijzigd in 1900, bevatten zulke uitzonderingen voor uitdrukkelijk aangewezen werkzaamheden, o. a. in korenmolens, zeepfabrieken, drukkerijen, machinefabrieken, bleekerijen en wasscherijen, suikerfabrieken en -raffinaderijen, fabrieken van chemische stoffen, fabrieken, waar stoffen worden bedrukt, zij de weverij en

Frankrijk. Dit

duur van I

:

en fabrieken van krijgsmateriaal. Zwitserland. Ter aanvulling van het aangeteekende op blz. 1 het navolgende dienen. De dagelijksche arbeidsduur mag voor alle arbeiders (dus ook voor volwassen mannen) niet langer zijn dan 1 1 uren en op dagen, aan Zon- en feestdagen voorafgaande, niet langer dan 10 uren. Deze bepaling is evenwel niet vantoepassing op hulparbeid, die vóór en na de eigenlijke fabricage geschiedt. Wat m.en onder hulparbeid verstaat is nauwkeurig

moge

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 298

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken