Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 332

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 332

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

320 dat de burgemeester, als hoofd der politie, in tal van gevallen de uitvoering der wet zijne medewerking verleene hem daarom als den dienaar van den „ambtenaar" te beschouwen scheen volstrekt ongegrond. Deze leden konden zich voorts geenszins vereenigen met de klacht over het decentraliseerend karakter van het wetsontwerp. Zoolang de autonomie der georganiseerde bedrijven nog in het verschiet ligt, behoort de Rijkswetgever al het mogelijke te doen om te voorkomen, dat met onderling verschillende toe-

is,

tot

;

geen rekening wordt gehouden.

standen

Men kan nu

eenmaal

des lands aan volkomen dezelfde bepalingen onderwerpen of, zoo werd gevraagd, zou men meenen dat b.v. een maatregel betreffende winkelsluiting, welke goed is voor Purmerend, zich eveneens zou kunnen aanpassen aan de toestanden in Amsterdam, en omgekeerd? niet alle bedrijven in alle deelen ;

De

wetsontwerp geregelde materie is, in hoofdzaak, de stof welke tot dusver door of ingevolge de Arbeidswet geregeld werd, en datgene wat tot het terrein van de Veiligheidswet behoorde. Reeds bij de algemeene waardeering van het voorstel (zie § i) bleek, dat een aantal leden aan eene afzonderlijke regeling van het leerlingwezen de voorkeur zou geven, maar ook het samensmelten van de bepalingen van de Arbeidswet en de daartoe betrekking hebbende algemeene maatregelen van bestuur met die van de Veiligheidswet en den ingevolge deze wet uitgevaardigden algemeenen maatregel van bestuur vond geen algemeene instemming. Sommige leden, die overigens voor de voordeelen welke die samensmelting medebrengt geenszins de oogen wenschten te sluiten, waren nochtans van oordeel, dat de bijeenvoeging van zoovele verschillende bepalingen bezwaren oplevert, welke in § 6. drieërlei

;

in het

het

leerlingwezen,

het ontwerp, zooals het thans luidt, niet genoegzaam zijn ondervangen. Zij merkten op, dat door die bijeenvoeging, tot motiveering waarvan in de Memorie van Toelichting niets wordt bijgebracht, het geheel noodeloos ingewikkeld wordt. Er moge als systeem van wetgeving veel voor te zeggen zijn om alle bepalingen welke bescherming van den arbeid beoogen in ééne wet samen te vatten, voor eenvoudige lieden wordt het daardoor niet gemakkelijk gemaakt zich van het geheel behoorlijk op de hoogte te

En

als deze, waarvan de kennis niet maar ook voor lal van lagere beambten, aan wie een deel van het toezicht zal worden opgedragen, noodzakelijk is, schenen duidelijkheid en eenvoudigheid in hooge mate stellen.

juist

bij

eene wet

alleen voor de arbeiders

wenschelijk.

Hiertegenover werd door vele leden opgemerkt, dat door de samensmelting juist een belangrijke vereenvoudiging is verkregen. Zoowel de patroon als de werklieden zullen thans in ééne wet de bepalingen bijeenvinden welker toepassing voor hen van het meeste belang is de thans ingeslagen weg scheen de juiste te ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 332

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken