Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 325

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 325

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

3 8t

verschuldigd, moet de volmacht, bedoeld

arbeider lid

van

1421, eene schriftelijke

artikel

bij

het eerste

zijn.

^genoemde schriftelijke machtiging opgenomen, dat het in geld vastgesteld loon, geheel of gedeeltelijk, in stede van aan den minderjarige, aan den wettelijken vertegenwoordiger zelven moet worden voldaan, wordt deze ten opzichte van de voldoening van het loon, of van het gedeelte hetwelk hem moet worden voldaan, als de arbeider Indien in de in artikel 1637

de

voorwaarde

is

aangemerkt.

Ook indien geene zoodanige voorwaarde in de machtiging is opgenomen, wordt het aan den minderjarige verschuldigd in geld vastgesteld loon aan den wettelijken vertegenwoordiger voldaan, wanneer deze zich tegen de voldoening aan den minderjarige schriftelijk verzet.

Voldoening aan derden, anders dan overeenkomstig de bedit en van het volgende artikel, is nietig.

palingen van

Artikel 1638 g. Beslag onder den werkgever op het door dezen aan den arbeider verschuldigd loon is, indien het in geld vastgesteld loon minder dan vier gulden per dag bedraagt, niet verder geldig dan tot een vijfde gedeelte van het in geld vastgesteld loon. Deze beperking geldt niet, indien het beslag dient tot verhaal van onderhoud, waarop de beslaglegger volgens de wet aanspraak heeft. Overdracht, inpandgeving of elke andere handeling, waardoor de arbeider eenig recht op zijn loon aan eenen derde toekent, is slechts in zoover geldig als een beslag op zijn loon geldig zoude zijn. Volmacht tot invordering van het loon, onder welken vorm of welke benaming ook door den arbeider verleend, is steeds herroepelijk.

Elk beding,

strijdig

met de bepalingen van

dit artikel, is nietig.

Artikel 1638 h. De voldoening van het loon, voor zoover het Nederlandsch geld is vastgesteld, geschiedt in wettig betaalmiddel van het Rijk; van het loon, voor zoover het in geld van een vreemd Rijk is vastgesteld, ter keuze des arbeiders hetzij in geld of in bankbiljetten in dat Rijk gangbaar, hetzij in Nederlandsch wettig betaalmiddel tot een gelijk bedrag, berekend naar den koers van dag en plaats der betaling, of, indien aldaar geen koers bestaat, volgens dien der naastbij gelegen handelsplaats, waar een koers bestaat. Alles behoudens de wettelijke bepalingen op het in betaling geven van vreemde munten. in

Artikel 1638 in

de in

gesteld,

i.

De voldoening van

artikel

1637 j, 2 geschiedt volgens

reglement

is

bedongen.

,

het loon, voor zoover het

genoemde bestanddeelen

hetgeen

bij

is

vast-

de overeenkomst of het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 325

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken