Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 451

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 451

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

439

Dat standpunt berust huns inziens op eene theoretische opvatting omtrent de vrijheid van den volwassen arbeider, welke niet in overstemming is met de werkelijkheid en geen rekening houdt met de oeconomische afhankelijkheid van de arbeiders. Zij vestigden er de aandacht op, dat in Nederland in verschillende bedrijven toestanden voorkomen, welke duidelijk aantoonen, dat de arbeider zonder wettelijke bescherming niet in staat is die arbeidsvoorwaarden te bedingen welke hij, om aan zijne bestemming als mensch te voldoen, behoeft. Het zijn niet alleen de zoogenaamd gevaarlijke bedrijven, welke het leven en de gezondheid der arbeiders bedreigen, maar ook de te lang voortgezette arbeid is, wanneer die tot regel wordt, voor de gezondheid in hooge mate schadelijk de nadeelen daardoor teweeggebracht zijn menigmaal onherstelbaar en ernstiger van aard dan die, welke uit de werkzaamheid in een buitengewoon inspannend of gevaarlijk bedrijf voortspruiten en door een tijd van rust kunnen worden gebeterd. In sommige bedrijven komt hier te lande een arbeidsduur voor van dertien tot vijftien uren per etmaal, en dat niet in

juist.

;

buitengewone gevallen, maar als regel. Tegenover dergelijke schadelijke uitwassen mag, meenden de leden hier aan het woord, de wetgever niet in lijdelijke houding volharden. Zij erkenden, dat een werktijd van veertien, ja zelfs van zestien uren een enkele keer wel eens noodzakelijk kan zijn en zouden zulk een exceptionneelen werktijd, waarvan de arbeider geen blijvend nadeel zal ondervinden, dan ook niet volstrekt willen verbieden maar wel zouden zij, door dergelijken langdurigen arbeid alleen als hooge uitzondering toe te laten en het buitengewoon karakter daarvan te doen uitkomen, op de volksconscientie willen inwerken en het bewustzijn willen wekken, dat ook de eischen welke aan de arbeidskrachten zijn te stellen aan zekere perken gebonden zijn. Deze leden waren daarom van meening, dat de Regeering goed zou doen overmatig lange arbeidsdagen, behoudens noodzakelijke uit;

zonderingen, in alle bedrijven tegen te gaan. Weer andere leden verklaarden ten aanzien van dit vraagstuk hetzelfde standpunt in te nemen, waarop zich de Regeering heeft gesteld. Zij erkenden dienovereenkomstig, dat het vraagstuk het best kan worden opgelost door de belanghebbenden zelven en dat voorschriften tot beperking van den arbeidsduur, door medewerking van patroons en arbeiders, uit de bedrijven moeten voortkomen het stelsel van het ontwerp aanvaardden zij dan ook alleen als eene voorloopige regeling, waaraan geen ander beginsel ten grondslag ligt dan de noodzakelijkheid om, in afwachting van eene behoorlijke organisatie der bedrijven, aan de ergerlijkste misstanden een einde te maken. Onder de leden, wien het denkbeeld toelachte de oplossing van het vraagstuk te zoeken bij de belanghebbenden zelven, waren er, die met instemming wezen op de in Engeland krachtens de „Factory and Workshop Act 1901 " gevolgde wijze van vaststelling van regie-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 451

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken