Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 83

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 83

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

345 terwijl hij op het oogenblik van die ramp niet werkzaam was in de zeevisscherij valt onder het begrip „ongeval in verband met de uitoefening van het bedrijf." Dergelijke ongevallen

sem,

toch zijn het uitsluitend gevolg van de gevaarlijke omstandigheden waaronder de zeevisscherij wordt uitgeoefend en het verband tusschen het ongeval en de uitoefening van het bedrijf is zeer zeker hier aanwezig. Dit is eveneens het geval met een ongeval, dat den verzekerde treft bij het verrichten van huishoudelijke diensten. Het is nl. gewoonte, dat een der leden van de bemanning als kok wordt aangewezen, om gedurende de reis te zorgen voor het bereiden van de spijzen. Deze en andere huishoudelijke diensten maken met de overige werkzaamheden van dien visscher een onafscheidelijk deel uit van de zeevisscherij, zoodat ook hier het verband tusschen het ongeval en de uitoefening van het bedrijf niet te

ontkennen

valt.

Daar het hulp verleenen aan in nood verkeerende vaartuigen op zee zeer dikwijls met buitengewoon groote gevaren gepaard gaat en op ieder zeeman de moreele verplichting rust op zee, in geval van nood, zooveel mogelijk hulp te verleenen, komt het den ondergeteekenden niet alleen billijk maar zelfs noodzakelijk voor een bepaling daaromtrent op te nemen en den visscher te verzekeren tegen ongevallen, hem bij het bergen komen. Geene aanspraak op vergoeding kan gemaakt voor ongevallen, voorgekomen bij het buiten den tijd der zeereis. Daar een ongeval,

of redden overechter worden

hulp verleenen

den verzekerde overkomen bij het bergen van goederen of het redden van of hulp verleenen aan personen, die behooren tot het zeevisschersvaartuig, waarop hij werkzaam is, zeer zeker geacht kan worden verband te houden met de uitoefening van het bedrijf, behoort de bepaling sub 2". zich alleen te bepalen tot goederen of personen van een ander vaartuig. Het komt meermalen voor, dat een verzekerde ten gevolge van een zeeramp of andere noodlottige gebeurtenis, van zijn zeeA'isschersvaartuig afraakt en opgenomen wordt door een ander vaartuig.

Waar de verzekerde tijdens de uitoefening van zijn bedrijf of tengevolge van een stortzee of een ander natuurverschijnsel over boord slaat van zijn zeevisschersvaartuig en op een reddingsboei of op andere wijze op zee blijft ronddrijven en aldaar door een ongeval wordt getroffen, daar kan dat ongeval worden beschouwd als een bedrijfsongeval, omdat het rondzwalken op zee en het ongeval, dat daarvan het gevolg is, in verband kunnen gebracht worden met de uitoefening van het zeevisschersbedrijf of het gevolg kunnen zijn van een natuurverschijnsel. Dit is eveneens het geval, indien de verzekerde bijv. met een bootje van zijn zeevisschersvaartuig wordt uitgezonden om netten in te halen en hij door plotseling opkomenden mist of om andere

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 83

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken