Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 388

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 388

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

444

Komt hem

in zoodanig geval krachtens eenig wettelijk vooreene geldelijke vergoeding of uitkeering toe, dan wordt het loon verminderd met het bedrag dier vergoeding of uitkeering; komt hem eene uitkeering toe uit een fonds of krachtens eene overeenkomst van verzekering, waarin door den werkgever wordt bijgedragen, dan wordt het loon verminderd met zooveel ten honderd dier uitkeering, als de werkgever honderdste gedeelten van de verschuldigde stortingen of premiën bijgedragen heeft. Eveneens verliest de arbeider niet zijne aanspraak op het naar tijdruimte vastgesteld loon voor eenen tijd, naar billijkheid te berekenen, wanneer hij, hetzij tengevolge van de vervulling eener door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, die niet in zijn vrijen tijd kon geschieden, hetzij tengevolge van zeer bijzondere, buiten zijne schuld ontstane, omstandigheden, voor korten tijd verhinderd is geweest zijn arbeid

schrift

te verrichten.

Komt den arbeider voor de vervulling eener door wet of overheid opgelegde verplichting, krachtens eenig wettelijk voorschrift eene geldelijke vergoeding of uitkeering toe wegens tijdverzuim, minder bedragende dan het loon, waarop hij over de verzuimde tijdruimte aanspraak heeft, dan wordt het loon verminderd met het bedrag der hem te dier zake toegekende vergoeding of uitkeering. Onder zeer bijzondere omstandigheden worden, voor de toepassing van dit artikel, begrepen de bevalling van de echtgenoote van den arbeider zoomede het overlijden en de begrafenis van zijne huisgenooten en van zijne bloed- en aanverwanten in de rechte linie onbepaald en in den tweeden graad der zijdlinie. Evenzoo worden onder de vervulling eener door wet of overheid opgelegde verplichting begrepen: de vervulling van werkzaamheden, voor den benoemden voortvloeiende uit eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing, zoomede de uitoefening van kiesbevoegdheid. Is het loon in geld op andere wijze dan naar tijdruimte vastgesteld, dan wordt voor de toepassing van dit artikel als loon aangenomen het gemiddeld loon, hetwelk de arbeider, wanneer hij niet verhinderd ware geweest, gedurende dien tijd had kunnen verdienen. Het loon wordt echter verminderd met het bedrag der onkosten, welke de arbeider zich door het niet-verrichten van den arbeid heeft bespaard. Van de bepalingen van dit artikel mag alleen bij schriftelijke overeenkomst of reglement worden afgeweken. :

Artikel 1638^. Ook verliest de arbeider zijne aanspraak op het overeengekomen naar tijdruimte vastgesteld loon niet, indien hij bereid was den bedongen arbeid te verrichten, doch de werk-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 388

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken