Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 58

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 58

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

!

48

domestic or menial servant baart in de practijk groote moeilijkheid i). Het vroegere wetboek voor Zürich onderscheidde Lohndienstvertrag (§§ 1560 1566) en Honorarvertrag of Freidienstvertrag 157 1). Het kenmerkende verschil zou liggen: volgens (§§ 1567 de wet zelve in het aanwezig zijn of ontbreken van een „Herrschaftsverhaltniss", volgens de toelichting (op §§ 1567 en 1570) in de meer zelfstandige of ondergeschikte positie van den arbeider, in zijne grootere of mindere ontwikkeling in den aard van den arbeid gewone arbeid die enkel geldswaarde heeft aan de eene, arbeid van hooger gehalte die met honorarium wordt beloond aan de andere zijde. In de uitnemende officieele Toelichting, door Bluntschli bewerkt, kan men echter reeds de gulle erkentenis vinden, dat beide categorieën ineenvloeien Het eerste Duitsche Handelswetboek bevatte in artt. 57 vlg. bepalingen omtrent handelsbedienden {Handlungsgehülfen). Wat krachtens dat artikel onder handelsbedienden is te verstaan, vormt een onderwerp van levendigen strijd, terwijl ook de nadere omschrijving in § 59 van het thans geldende Wetboek van 1897 de onzekerheid laat voortduren, wat onder „Kaufmannische Dienste" te begrijpen is 2). Op soortgelijke moeilijkheden stuit men voortdurend bij de toepassing der Gewerbe-

;

ordnung

3).

men de

leering versmaden, welke uit deze ervaringen is putten? Het Burgerlijk Wetboek voor het Duitsche Rijk schijnt daardoor niet te zijn afgeschrikt. Wel begint men daar met eene algemeene definitie, die alle dienstverhuurders omvat, en stelt uitdrukkelijk op den voorgrond, dat „diensten van welken aard ook voorwerp der overeenkomst kunnen zijn" (§ 611). Doch in den loop van den Titel worden tal van onderscheidingen ingevoerd, even vaag, ja vager nog dan die, welke elders zooveel bezwaar veroorzaakten. Daar wordt nu eens gesproken van diensten van hoogere soort {Dienste höherer Art, in § 622 met voorbeelden toegelicht), en van diensten van hoogere soort, die op grond

Zal

te

van bijzonder vertrouwen worden opgedragen (§ 627), dan weder van duurzame dienstbetrekkingen (Dauern- des Dienstverhciltnisses, § 630), ook van dienstbetrekkingen die iemands arbeidskracht geheel of grootendeels in beslag

nemen

623), enz.

Op

die wijze

worden de kiemen gelegd voor eindelooze grensgeschillen. Het Ontwerp nu tracht deze klip te vermijden, door in het algemeen geene andere grens te stellen dan die, welke door 1) T. z. p., bladz. 214. Verg. Rumsey, Handbook for e?nployers and employed, London 1892, bladz 3 en vlg. 4. 2) Zie Dernburg, Preuss. privatrecht, t. a. p., Dl. 2, § 193 n. 1 Behrend, Lehrbuch des Handelsr echts, Dl. I, Berlin, 1886, § 44 III, bladz,

312 en 3)

vlg.

Een

groot

aantal

beslissingen

zijn te

Gewerbegerichts zu Berlin, Berlin 1898,

nrs.

vinden bij Unger, Entscheidungen des 137 140, 159 en vlg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 58

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken