Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 267

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 267

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

323

Deze vraag, luidende: „of onder de stukken, bij het van zegelrecht en van de formaliteit van registratie vrijgesteld, ook zullen vallen huurcontracten, ingevolge of in verband met eene arbeidsovereenkomst gesloten", is eene vraag van feitelijken aard: blijkt uit de akte, dat de huurovereenkomst krachtens de arbeidsovereenkomst is aangegaan, dan is het niet twijfelachtig, dat zij strekt ter uitvoering van die arbeidsovereenkomst; de vrijstelling- is dus op de huurovereenkomst van toepassing. Bestaat er echter slechts een zeker verband tusschen de beide overeenkomsten, zonder dat de huurovereenkomst gezegd kan worden te zijn aangegaan ter uitvoering van het arbeidscontract, dan zal de vrijstelling voor de huurovereenkomst niet gelden. -woorden. artikel

Derde Afdeeling. De leden, die hunne teleurstelling er over te kennen gaven, dat het ontwerp geene bepalingen bevat, waardoor aan sommige categorieën van werkgevers de verplichting wordt opgelegd voor hunne onderneming een arbeidsreglement vast te stellen, veroorlooft de ondergeteekende zich te verwijzen naar de Memorie van Toelichting, waarin de redenen worden aangegeven, welke tot deze onthouding hebben geleid. Hij zou daaraan alleen nog willen bijvoegen, dat uit de opmerkingen, in het Voorloopig "Verslag voorkomende, bepaaldelijk uit hetgeen werd medegedeeld betreffende de opname van bepalingen der arbeidswetgeving, mede duidelijk het scherp geteekende publiekrechtelijk karakter spreekt der verplichte reglementeering. Bij de wet de verplichting des werkgevers voor te schrijven om vóór de vaststelling of wijziging van het arbeidsreglement aan de arbeiders, of aan eene commissie uit hun midden, de gelegenheid te geven, hunne meening daaromtrent te doen kennen, schijnt minder practisch, dan door doeltreffende bepalingen bij den werkgever een belang te scheppen om die meening uit te lokken zoude toch eene wettelijke verplichting allicht in eene bloote formaliteit ontaarden, wanneer daarentegen de werkgever werkelijk belang heeft bij het hooren van zijne arbeiders, zal hij, terecht, zorg dragen uit zich zelven datgene te doen, wat anders door de wet zoude zijn gelast. Eene dergelijke regeling beoogd. nu is met de bepalingen van art. 1637 r {nieuw art. 1637 De geldigheid van het reglement afhankelijk te stellen van de goedkeuring van een lichaam „boven beide partijen staande", zou geene aanbeveling verdienen. Of deze goedkeuring zoude zijn eene loutere formaliteit, en dan de oorzaak wezen van tal van misvattingen en onjuiste inzichten, óf zij zoude thuis behooren gelijk men ïn een stelsel van „grootmoederlijke wetgeving" dit noemt aan de overzijde der Noordzee dat verslappend moet werken. Wanneer de arbeiders een aaneengesloten geheel, eene vak;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 267

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken