Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 349

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 349

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

337

Scherp werd voorts de onbillijkheid afgekeurd, dat de banketbakkers, de koks en de restaurateurs, die diners uitzenden, aan de bepalingen der wet zullen zijn onderworpen, terwijl hunne concurrenten, in wier inrichtingen spijzen of dranken uitsluitend voor onmiddellijk verbruik worden bereid, ongemoeid blijven en doordien zij niet aan Zondagsrust gebonden zullen zijn, in hunne mededinging op eerstgenoemden een belangrijken voorsprong krijgen. Juist de Zon- en feestdagen toch, waarop dikwijls familiesamenkomsten plaats hebben en vrienden aan den disch worden genood, zijn, mede ten gevolge van de Zondagsrust der dienstboden, de dagen waarop koks en banketbakkers het meest te doen hebben. Wordt de thans voorgestelde bepaling in de wet opgenomen, dan zal dit ten gevolge hebben, dat de bovenbedoelde bijeenkomsten niet meer aan huis zullen worden gehouden, waar men alleen den vorigen dag toebereide spijzen zal kunnen ontbieden, maar naar hotels of restaurants of bij koks, die daartoe vertrekken beschikbaar hebben, zullen worden verplaatst. De algemeene Zondagsrust zal derhalve door de bepaling geenszins worden gebaat en het gevolg zal alleen zijn, dat zij die spijzen aan huis leveren een groot deel hunner inkomsten zullen derven, terwijl hunne concurrenten, in wier inrichtingen de spijzen uitsluitend voor onmiddellijk verbruik worden bereid, hunne winsten aanmerkelijk zullen zien toenemen. Deze concurrenten zullen zelfs, indien zij beschikken over een oven waarin

brood kan worden gebakken, ook den gewonen bakkers in hun mededinging kunnen aandoen. Nog werd opgemerkt, dat het uiterst moeilijk zal zijn na te gaan, of in een restaurant inderdaad alle spijzen in de inrichting zelve worden verorberd, zoodat veilig mag worden aangenomen, dat verscheidene restaurateurs, die ook wel diners uitzenden, aan de bepalingen der wet

bedrijf

zullen ontsnappen.

Onweersproken bleef deze grief niet. In de eerste plaats waren er leden, die er op wezen, dat, al moge het bestemmen van den Zondag tot het ontvangen van gasten veel voorkomen, er toch ook tal van gezinnen zijn, die, met het oog op de bevordering van Zondagsrust, alleen bij hooge uitzondering hunne gasten nooden tegen den eersten dag der week. Men hoopte, dat deze goede gewoonte ook bij anderen ingang zou vinden, en vertrouwde, dat de voorgedragen bepaling, al moge eenige wijziging daarin wellicht raadzaam zijn, daartoe krachtig zou medewerken. Dat die bepalingaan hen, die spijzen aan huis leveren, zulk een groot nadeel zou berokkenen en hen in zoo ongunstige verhouding zou brengen tegenover restaurateurs en hotelhouders, werd van deze zijde ernstig betwijfeld. Men meende te mogen aannemen, dat een groot aantal van hen, die thans gewoon zijn, met miskenning van anderer recht op Zondagsrust, den eersten dag der week feestmaaltijden aan te richten, er toe zou worden gebracht om, óf zich te vergenoegen met schotels welke den vorigen dag zijn III.

22

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 349

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken