Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 137

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 137

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

125

omtrent den veldarbeid

bij

de gehouden enquête nagenoeg geheel

moeten

blijven rusten. In het Voorloopig Verslag, uitgebracht naar aanleiding van het onderzoek van het ontwerp in de afdee-

is

Tweede Kamer, werd aangedrongen om de veenderij schrappen in art, i en haar dus aan de werking der wet te onderwerpen, omdat de veenarbeid een zwaar werk is en daarmede zóó vroeg in den ochtend begonnen wordt, dat de noodige nachtrust aan de daarbij werkzame kinderen onthouden wordt. In het gewijzigd Ontwerp van Wet, dat met de Memorie van Beantwoording werd ingezonden, komt het woord veenderij niet meer opgenomen vrijstellingen. In de Memorie voor onder de in art. wordt geen toelichting tot deze wijziging gegeven. Volgens het gewijzigd ontwerp zouden derhalve de werkzaamheden in de veenderij aan de gewone bepalingen onderworpen zijn. Bij de behandeling van art. in de openbare vergadering werd door den heer Smidt [Handelingen 1888 1889, II. blz. 892) gevraagd, waarom de veenderijen uit de uitzondering^en waren geschrapt en of dit wellicht was geschied naar aanleiding van een nader plaats gehad hebbend onderzoek, waardoor de Regeering thans met volledige kennis van zaken zoude kunnen oordeelen over al hetgeen met de veenderij in verband staat. Mochten dergelijke gegevens niet ter beschikking staan der Regeering, dan, meende de heer Smidt, zoude de wet zich ook niet over de veenderij kunnen uitstrekken omdat de zaak dan niet voor regeling rijp en vatbaar was. Op deze vragen heeft de Minister van Justitie RuYS VAN Beerenbroek {Handelingen id. blz. 915/916) geantwoord, dat de wijziging, aangebracht in het Ontwerp van Wet, het gevolg was van de opmerking in het Voorloopig Verslag; dat geen bepaald nader onderzoek was ingesteld, maar dat sedert de indiening van het wetsontwerp zooveel omtrent veenderijen niet alleen aan de Regeering maar ook aan het publiek bekend was geworden, dat gerust ondersteld mocht worden, dat de kennis omtrent den arbeid in de veenderijen zoo al niet volmaakt dan toch vrij volledig was. Voorts verklaarde de Minister, dat nadere studie hem had overtuigd, dat in het oorspronkelijk ontwerp de veenderij ten onrechte was genoemd naast en onder den veldarbeid, omdat de arbeid in de veenderijen in vele opzichten meer overeenkomst met dien in een aantal andere bedrijven bijv. in de steengroeven in de open lucht en in steenbakkerijen. Ook in die bedrijven wordt evenals in de veenderijen een deel van den bodem afgezonderd en ter plaatse verwerkt en op die plaatsen wordt voortdurend gewerkt met het oog daarop vallen zoowel veenderijen als de steengroeven en de steenbakkerijen onder de werkplaatsen. Na een uitvoerige rede waarin hij zoowel de bewering, als zouden in den laatsten tijd voldoende inlichtingen omtrent de veenderijen zijn verstrekt, bestreed als de meening, dat de veenarbeid gerangschikt moest worden onder fabrieksarbeid {Handelingen id. 936/937), stelde de heer Smidt een amendement lingen der te

i

i

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 137

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken