Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 75

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 75

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

3 minuten leestijd

)

65 passelijk verklaard i). Delfde opvatting wordt door onze nieuwere schrijvers verdedigd en heeft in Frankrijk, bij de uitlegging van

2101 nr. 4 C. C, in wetenschap en rechtspraak de overhand. verruiming van het artikel is herhaaldelijk door belanghebbenden en door rechtsgeleerden aangedrongen 2) hun wensch art.

Op

:

vond weerklank

de Volksvertegenwoordiging. Het moet erkend worden, dat de redenen, die den wetgever er toe leidden, het loon van dienst- en werkboden onder de bevoorrechte inschulden op te nemen, voor het grootste gedeelte evenzeer gelden voor allen, die als arbeiders eene arbeidsovereenkomst aangaan. De nieuwere buitenlandsche wetgevingen kennen het voorrecht toe of geheel algemeen aan alle arbeiders óf althans op veel ruimer voet dan onze wet. Zie vooral § 54 nr. 1 der Duitsche Konkursordnung, na de herziening van 1898: § 61 nr. 1; verder o. a. art. 549 van den Franschen Code de Commerce, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 Februari 1895; art. 19 nr. 4 der Belgische wet van 16 Dec. 1851, gewijzigd bij de wet van 25 April 1896; art. 291 der Zwitsersche Bondswet van 11 April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs ; art. 1 der Engelsche Preferential Payments in Bankruptcy Act 1888 (51 & 52 Vict., c. 62). Verg. ook art. 3463 nr. 7 van het Ontw. 1820. Het Loon. Naar het spraakgebruik van het Ontwerp valt daaronder ook stukloon; evenzoo het aandeel in de winst of opbrengst der onderneming, dat als loon of gedeelte van het loon bij de arbeidsovereenkomst is bedongen. Elders rees daarover in

twijfel.

Ten aanzien van den termijn, waarvoor de preferentie geldt, loopen de buitenlandsche wetten zeer uiteen; vaak wordt daar onderscheiden tusschen dienstboden, werklieden, bedienden, enz., en worden voor deze verschillende groepen van arbeiders ververschillende termijnen gesteld. Het ontwerp, afkeerig van dergelijke onderscheidingen die onvermijdelijk grensgeschillen scheppen, stelt, op het voetspoor der Duitsche Konkursordnung, een gelijken termijn voor allen. Voor het stellen van een kort eren termijn dan in de geldende wet bestaat, naar den ondergeteekende voorkomt, geen genoegzame reden. Ook het ontwerp van 1901 week in dit opzicht af van de bepaling van art. 31 Ontwerp-

Drucker. Artt. 1583. 1584 en 1585. In verband met hetgeen hierboven in § 6 is medegedeeld omtrent de verhouding tusschen de over-

eenkomsten

tot het verrichten

van arbeid en de huurovereenkomst,

Rb. Amsterdam 3 April I885, W. v. h. R. nr. 5280, 1) Rb. Rotterdem 14 Nov. 1885, W. v. h. R. nr. 5231, P. v. van den Hoogen Raad van 4 Januari 1900, W. v. h. R., nr.

P. v. J. 1885 nr. 32*);

J. 1886 nr. 1*); arrest 7387. Zie o. a. een adres der Vereeniging van Handelsbedienden Mercurius te Rotter2 dam, van Januari 1886, afgedrukt in W. v. h. R. nr. 5243 en Pal. v. Just. 1886 nr. 4*,) alsmede, een hoofdartikel in hetzelfde nummer van het Weekblad van het Recht. II-

5

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 75

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken