Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 581

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 581

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

637 varenklasse per f i dagloon verschuldigd is, gemakkelijk de premie door den werkgever te betalen, zijn vast te stellen.

Het houden van loonlijsten wordt dus in dit systeem vervangen door eene schatting van het loon, dat uitbetaald moet worden om in de onderneming het bedrijf te kunnen uitoefenen. De vraag rijst nu op welke wijze dat loon zal worden geschat ? Draagt men die schatting op aan de Rijksverzekeringsbank dan zullen tal van ambtenaren noodig zijn, die belast zullen worden met het verzamelen der gegevens, waaruit het loon, gemiddeld in eene onderneming uitbetaald, zal worden vastgesteld. Het zou niet onwaarschijnlijk zijn, dat, indien alle taxaties van één orgaan, de Rijksverzekeringsbank, uitgingen, een groote administratieve omslag noodig zou zijn, welke zeer tijdroovend en kostbaar werd en den werkgever en de Bank zeer zou bezwaren. Eenvoudiger zal het zijn indien men de schattingen plaatselijk doet geschieden door personen bekend met landbouwzaken. Het voordeel van dit systeem is, dat de administratie eenvoudig en niet duur zal zijn, dat de schattingen door deskundigen zullen geschieden en dat de landbouwer zoo weinig mogelijk in aanraking komt met de ambtenaren der Rijksverzekeringsbank. Langs welken weg nu in het ontwerp de premie wordt vastgesteld, blijkt uit het volgende overzicht: Evenals in de Ongevallenwet 1901 is in het ontwerp bepaald, dat de werkgever van het door hem uitgeoefende bedrijf schriftelijk aangifte doet ten kantore der posterijen. Hij vult daartoe een formulier in, dat door het postkantoor aan de Rijksverzekeringsbank wordt gezonden. De Rijksverzekeringsbank Zij doet stelt den verzekeringsplicht van den ondernemer vast. dit echter niet dan nadat zij daarover het advies heeft ingewonnen van de commissie van aanslag der gemeente, waarin de onderneming van den aangever is gevestigd. Deze commissie van aanslag is dezelfde als die bovenbesproken, welke de dagloon en van de verzekerden vaststelt. De Bank is natuurlijk bevoegd bij de vaststelling van den verzekeringsplicht een onderzoek door hare agenten te laten instellen, maar in den regel zal zij voldoende ingelicht zijn indien zij in het bezit is van het formulier van aangifte en van het advies van de commissie van aanslag. Slechts bij tegenstrijdigheid van opgaven zal een ambtelijk onderzoek ter plaatse misschien noodig blijken. Een werkgever, die zijn bedrijf staakt, doet daarvan eveneens aangifte ten kantore der posterijen. Het bestuur der Bank wint omtrent deze staking het advies in der commissie van aanslag. Van den verzekeringsplicht eener onderneming wordt door het bestuur der Rijksverzekeringsbank kennis gegeven aan den

werkgever en aan de commissie van aanslag der gemeente, waar de onderneming van den werkgever is gevestigd. Bij staking van het bedrijf geeft het bestuur der Bank daarvan eveneens kennis aan bedoelde commissie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 581

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken