Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 508

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 508

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

496

gevolgen van de zoogenaamde caissonziekte zullen zijn gevrijwaard, kan het navolgende worden opgemerkt. De caissonarbeiders zijn, naar het den onder geteekende voorkomt, tegen geldelijke gevolgen van ongevallen, die hun in verband met de uitoefening van het bedrijf overkomen, verzekerd op grond van art. lo der Ongevallenwet igoi onder i., 16"., 19^ of 24. Uit den aard der zaak kan niet worden gezegd, dat te zijner tijd door de bevoegde macht zal worden beslist, dat de gevolgen van de caissonziekte in verband met de wijze, waarop deze zich openbaart, steeds als een ongeval zullen worden aangemerkt. In Duitschland heeft het Reichs-Versicherungsambt in eene beslissing van 5 Juni 1897 de caissonziekte aangemerkt als ongeval (Amtl. Nachr. 1897, bladz. 464, n". 1647). Evenmin valt thans mede te deelen in welke gevarenklasse de bevoegde macht te zijner tijd het hierbedoelde bedrijf zal indeelen. Gelet op de omschrijving van art. 3 onder 75 van het Koninklijk besluit van 15 November 1902 {Staatsblad r^. 195), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 22 December 1904 {Staatsblad vP. 268) is het intusschen niet onmogelijk, dat eene indeeling in gevarenklasse XI zal plaats hebben. Ook naar het gevoelen van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid zullen de caissonarbeiders aan de westelijke viaduct te Amsterdam, ook afgezien van de bepalingen van het met den ingenieur ZSCHOKKE gesloten contract, verzekerd zijn ingevolge de Ongevallenwet 1901. De desbetreffende in bedoeld contract opgenomen bepaling had dan ook geen ander doel dan om den heer Zschokke, die vermoedelijk van de Nederlandsche ongevallenwetgeving niet nauwkeurig op de hoogte was, er op te wijzen, dat op hem als aannemer van het werk de deswege uit de Ongevallenwet 1901 voortvloeiende kosten zouden drukken.

De ondergeteekende

niet ontkennen omstandigheden arbeid verrichten als de caissonwerkers, tegen de hen dreigende gevaren te beschermen. Intusschen is dat onderwerp in het onderhavige ontwerp niet op zijne plaats. Duikers en zij, die wrakken opruimen, zullen allicht op eenigszins andere wijze beveiligd moeten worden dan caissonarbeiders. Daarbij komt nog, dat op de werkzaamheden van de hier bedoelde personen moeilijk toezicht is te houden, omdat zij hunne werkzaamheden uitoefenen op plaatsen, die voor de toezicht houdende ambtenaren vaak zeer bezwaarlijk zijn te bereiken men denke aan w^erkzaamheden op zee. In verband hiermede komt het den ondergeteekende wenschelijk voor om het ontwerp niet uit te breiden.

om

personen,

die

in

wil

de

wenschelijkheid

soortgelijke

Artikelen.

Art. I. Het opnemen der w^oorden „of gewerkt hebben" heeft aanleiding gegeven tot de vraag, gedurende hoe langen tijd na

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 508

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken