Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 495

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 495

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

:

55i

wier

loon uitsluitend bestaat in huisvesting of verstrekkingen in omdat anders de in art. 1 90 bedoelde inhouding voor den werkgever onmogelijk zou kunnen zijn. Onder de omschrijving van vast werkman valt ook bijv. een tuinman, die bij een persoon in dienstbetrekking is en telkens slechts één dag in de week diens tuin komt onderhouden. Op de dagen toch, waarop hij niet bij den werkgever werkt, duurt de arbeidsovereenkomst toch voort. De duur daarvan is dus langer dan zes natura,

dagen. Gesteld, dat een werkgever, die met de ziekteverwil te maken hebben, den werkman, die vast bij hem werkt, telkens uitdrukkelijk voor minder dan 6 dagen in dienst neemt. Volgens het eerste lid zou die werkman niet als vast werkman kunnen worden aangemerkt; hij zou dus niet verzekeringsplichtig zijn. Ter voorkoming van dergelijke ontduikingen van de wet strekt het bepaalde in het tweede lid. (2de

lid).

zekering

niet

{\de lid). Gesteld, dat een persoon in dienstbetrekkingen (a en b) is en slechts dienstbetrekking a hem verzekeringsplichtig maakt. Dan behoort natuurlijk de persoon, tot wien hij in dienstbetrekking b staat, niet als zijn werkgever, in den zin van het derde lid, te worden aangemerkt. Het gestelde geval zal zich bijv. voordoen bij hem, die in dienst is bij een publiekrechtelijk lichaam en op grond van art. 5, sub e, niet wegens zijne betrekking verzekeringsplichtig is, maar onder de verplichte verzekering valt, omdat hij bijv. 's avonds geregeld op een kantoor werkzaam is. {laatste

De

lid).

bepaling strekt

om

eene tegenovergestelde

opvattting onmogelijk te maken.

Al

is de aanmoediging, welke de leerling ontvangt, klein, het toch gewenscht, dat hij onder de verplichte verzekering valt, nu de invordering der premie mogelijk is.

is

Artikel artt.

20,

De

4.

Het

21, 22,

23,

artikel

worde beschouwd

in

verband met de

24, enz.

nog voortduurt is toevoeging of wier verzekering om de navolgende reden Gesteld een minderjarige, wiens ouders te 's-Gravenhage wonen, is vast werkman in Delft en aldaar woonachtig. Hij is verzekerd bij een ziekenkas, wier verzekeringsgebied niet 's-Gravenhage omvat. Houdt hij op vast werkman te zijn, dan is hij niet meer verzekeringsplichtig, maar zijne verzekering moet volgens art. 38, sub c, nog eenigen tijd voortduren. Dit nu zou zonder de bedoelde toevoeging niet kunnen, omdat dan bij het ophouden van den verzekeringsplicht art. 4 niet meer op hem van toepassing zou zijn, hij volgens het Burgerlijk Wetboek woonplaats zou hebben te 's-Gravenhage en dus zijn verzekering, volgens art. 38, sub h, terstond zou eindigen.

noodig

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 495

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken