Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 46

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 46

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

:

36

beantwoordt weinig aan de kracht, waarmede sedert geruimen tijd op zoodanige regeling is aangedrongen.

bereid,

Toch ontbreekt ten onzent volstrekt niet alle materiaal. Reeds werd hierboven in het overzicht der litteratuur op enkele geschriften ook uit den allerjongsten tijd de aandacht gevestigd. Voor de kennis van feitelijke toestanden leveren de verhooren der Staatscommissie van Arbeidsenquête kostbare gegevens; enkele voorstellen van burgerrechtelijken aard zijn te vinden in de Verslagen, door die Commissie uitgebracht. Ook mogen eenige arbeidsovereenkomsten en reglementen, bij corporatiën en particuliere werkgevers in gebruik, met vrucht worden geraadpleegd. Tot deze categorie behooren de reglementen van eenige gemeenten, o. a. Amsterdam en Arnhem, zoomede de arbeidsreglementen onzer groote spoorwegmaatschappijen. De Vereeniging tot bevordering Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland hield zich in de laatste jaren herhaaldelijk met het vraagstuk bezig: bijzondere vermelding verdient het rapport, in 1894 voor die Vereeniging bewerkt door eene Commissie, bestaande uit de Heeren Mr. E. Fokker, B. H. Heldt en Dr.

Th. Mouton.

J.

Voor een

deel van het onderwerp ligt buitendien een aanknoopingspunt in het reeds op bladz. 5 vermelde Ontwerp van wet houdende bepalingen tot waarborging van de vrije beschikking door werklieden over hun verdiend loon, bij Koninklijke Boodschap van 15 Mei 1889 ingediend, alsmede in de belangrijke over dat ontwerp gevoerde schriftelijke gedachtenwisseling {Bijlagen tot de Handelingen der Staten- Generaal, 1888/89, n. 110; 1889/90, 16;

n.

1890/91,

n.

13).

Uit geschriften van zeer verschillenden aard kunnen mede enkele denkbeelden worden geput 1). Van grootere waarde intusschen als bouwstof voor de voorgedragen regeling dan dit alles is Mr. Drucker's reeds in § 1 ter sprake gebracht Ontwerp van wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst met de daarbij behoorende Memorie van Toelichting. § 4.

Individueel en

collectief,

of alleen individueel

arbeidscontract ?

2)

Tot voor weinige jaren was van een collectief arbeidscontract Van zoodanig contract kan trouwens

nagenoeg nergens sprake. 1)

Zie eenige aanwijzigen in het hierboven vermelde opstel van mr.

H. L. Drucker,

Eenige opmerkingen naar aanleiding der jongste literatuur over het arbeidscontract, in Rechtsgeleerd Magazijn, 1887, bladz. 48 en vgl. 2)

Literatuur o.

a.

Lotmar, t. a. p., bladz. 755 en vol. Sechster Abschnitt, Tarifvertrag. Louis Vigouroux, La concentration des forces ouvrières dans V Amerique du Nord, Paris 1899.

Paul-Boncour, J. Rousseau) Paris 1900.

Ie

Fe'de'ralisme

économique

(met

Préface

van

Waldeck-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 46

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken