Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 181

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 181

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

i6g

van fabrieken van ouderen datum schijnt noodig omdat de ondervinding den inspecteurs van den arbeid heeft geleerd, dat de naleving van de in art. 126 opgenomen eischen in groote plaatsen, waar met de ruimte veelal moet worden gewoekerd, op tal van zeer groote moeilijkheden zouden stuiten. Een aantal inrichtingen zoude eenvoudig gesloten moeten worden wanneer het slot van art. 125 niet werd opgenomen. De redactie van art, 125 komt niet geheel overeen met die van art, 15 onder 3 van het Veiligheidsbesluit, Vooreerst is getracht de bedoeling beter uit te drukken, terwijl ook een misverstand uit den weg is geruimd. Volgens het Veiligheidsbesluit moesten een aantal privaten buiten de werklokalen zijn geplaatst. De vraag nu is gerezen of een privaat buiten het werklokaal was gelegen indien de deur, die toegang geeft tot het privaat, gelegen is in en deel uitmaakt van een der wanden van het werklokaal. Door een wijziging der redactie is thans beslist, dat dergelijk privaat, tenzij het een watercloset is, niet aanwezig

mag

zijn.

Met betrekking termijnen

tot

de in de artikelen 125 en 126 opgenomen naar de toelichting van de artt, 233

wordt verwezen

en 234, Art. 127.

De

verspreiding van ziektekiemen door spuwsel kan,

zooals de wetenschap leert, door doelmatige maatregelen worden tegengegaan. Welke die maatregelen zijn is bezwaarlijk vast te leggen in eene wet of in een algemeen en maatregel van bestuur. Waar het corps ambtenaren der arbeidsinspectie een medisch adviseur onder zijne leden telt, schijnt het de eigenaardige taak van dien medicus telkens het meest doelmatige middel aan te

geven

om

de verspreiding der ziektekiemen tegen

te

gaan.

Een aantal van de in deze artikelen opgeno136. voorschriften komt, hoewel niet geheel gelijkluidend, voor in art. 16 onder i 6 van het Veiligheidsbesluit, zooals dat artikel is gewijzigd bij art. 4 van het Koninklijk besluit van 16 Maart 1903 [Staatsblad n". 84). Met betrekking tot den vloer in de werklokalen is bepaald, dat deze doelmatig moet zijn vervaardigd en zoodanig ingericht dat hij behoorlijk rein gehouden en zoo noodig ontsmet kan worden in alle schadelijke werklokalen en bovendien in werklokalen, waar aan bederf onderhevige stoffen worden verwerkt, Aan het doelmatig vervaardigen der vloeren moet groote waarde worden toegekend, omdat slechts doelmatig vervaardigde vloeren behoorlijk kunnen worden gereinigd. Voorts is bepaald, dat de vloeren hellend moeten zijn gelegd waar veel water wordt gebruikt. Ten aanzien van het rein houden van den vloer worden verschillende voorschriften gegeven. Vooreerst wordt onderscheiden Art. 128

men

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 181

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken