Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 15

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 15

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

Kinderen beneden den leeftijd van veertien jaren blijven de berekening buiten aanmerking.

(2)

bij

Artikel

Deze wet

5.

verstaat:

onder zuerkman ieder, die hetzij onder het eerste lid van artikel i valt, hetzij onder het tweede lid van dat artikel valt en de in dat lid bedoelde verklaring niet heeft afgelegd; onder werkgever ieder, natuurlijke of rechtspersoon, in wiens onderneming of inrichting een werkman werkzaam is of tot wien een werkman in dienstbetrekking, daaronder niet begrepen een militaire dienstbetrekking, staat, doch alleen ten aanzien van dien werkman onder Ba7ik de bij de wet aan te wijzen bank. Artikel

6.

De werkman, aan wien

(i)

zekerd,

De

(2)

door het Rijk pensioen is ververzekeringsplichtig. verzekeringsplicht duurt echter ten aanzien van hem,

is niet

die uit eigen hoofde ingevolge artikel

1

dezer wet verzekerd

met inachtneming van de regel van bestuur gegeven voorschriften

is,

algemeenen maatverklaart, dat hij de verzekering als vervallen beschouwt. Wordt hij, door wien deze verklaring is afgelgd, wederom ingevolge artikel i dezer wet verzekerd, dan herleeft de vroegere verzekering. voort, totdat hij

Artikel

bij

7.

(i) De werkman in dienst van een publiekrechtelijk lichaam, wien door den werkgever bij verordening pensioen verzekerd is bij invaliditeit of ouderdom, is niet verzekeringsplichtig, indien op verzoek van het publiekrechtelijk lichaam door Ons verklaard is, dat de verordening aan de in het derde lid van dit artikel

gestelde vereischten voldoet. (2)

Het tweede

{3)

De

lid

van

artikel 6 is

van toepassing.

verordening moet voldoen aan de volgende vereischten

voor het aannemen van invaliditeit worden geen strengere a. eischen gesteld dan bij deze wet; b. het recht op ouderdompensioen wordt niet op lateren verkregen dan volgens deze wet;

leeftijd

c. aan den werkman worden over den tijd in militairen dienst doorgebracht voordeelen toegekend, overeenkomende met die bij of krachtens deze wet toegekend;

d.

2i2.xi

deelen,

de weduwe van den werkman worden verzekerd voordan die bij deze wet aan haar toegekend;

niet geringer

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 15

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken