Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 243

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 243

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

3 minuten leestijd

233

op den dag, waarop de werkman de verzekering doen ingaan, bijv. op i Januari. Aan den werkgever zou in het laatste geval kunnen worden opgelegd de verplichting om de premiën over den tijd, verloopen tusschen i Januari (den dag van ingang der verzekering) en April (den dag, waarop de werkman verzekerd is) na laatstI bedoelden dag te betalen. Dit verdient echter geen aanbeveling. De werkgever zou gedurende eenige maanden de helft der premie van het loon moeten afhouden, zonder zegels te kunnen plakken. Vele werkgevers zouden geen behoorlijke aanteekening houden en verschillen tusschen werkgevers en werklieden zouden het gevolg Verliet de werkman inmiddels den dienst van den werkzijn. g'ever, dan zouden in vele gevallen de zegels, waarvan de helft der waarde was afgehouden van het loon van den werkman, nooit geplakt worden. Van den werkgever zou niet gevergd kunnen worden, dat hij later een onderzoek instelde waar de werkman zich ophield, ten einde eenige zegels voor dezen te plakken en de werklieden zouden zich niet altijd de moeite geven hun vroegeren werkgever op te zoeken, ten einde door dezen een of enkele zegels te doen plakken. te zijn uitgereikt

wenscht

te

De werkman

zou

dus in

vele gevallen de helft der premie,

van zijn loon afgehouden, verliezen. Dit bezwaar zou ondervangen kunnen worden door te bepalen, dat de werkgever gedurende bedoeld tijdvak de helft der later te betalen premiën niet van het loon afhield, maar eerst na de uitreiking der kaart, bij het plakken der zegels, het werkmansaandeel in de premiën over de tusschen den dag van ingang der verzekering en den dag van uitreiking der kaart verloopen weken inhield. Inhouding- in eens van het werkmansaandeel in de premiën bijv. over 13 weken van i Januari tot I April zou voor den w^erkman te bezwarend zijn. Het bedrag zou dus over eenige weken verdeeld moeten worden en moeilijkheden en verschillen zouden daarvan het gevolg zijn. De werkman zou ook den dienst van den werkgever kunnen

verlaten.

De invoering der verplichte verzekering zal in den aanvang, voordat werkgevers en werklieden aan de premiebetaling gewoon zijn, eenige moeite en last veroorzaken. Wil men die niet grooter maken, door voor het overgangstijdperk een ingewikkelde regeling, waarvan allerlei verrekeningen en verschillen het gevolg zouden zijn, voor te schrijven, dan zal bepaald moeten worden, dat de werkgever gedurende een vast te stellen termijn van ten hoogste een jaar na het in werking treden van art. i niet verplicht is premiën te betalen voor den werkman, voordat deze hem medeg'edeeld heeft, dat hij verzekerd is, d. i. in het stelsel van rentezegels en rentekaarten dat hem een rentekaart is uitgereikt. Is dit geschied, dan gelden verder de gewone bepalingen de werkgever betaalt geen loon zonder een of meer zegels te plakken, waartegen geen bezwaar bestaat, omdat de werkman een kaart heeft.

:

:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 243

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken